Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu

Lai atbalstītu speciālistus, nodrošinot tos ar dzīvojamo telpu, ir iespēja pieteikties pašvaldības dzīvokļa īrēšanai, kas tiek piedāvāts rindas kārtībā atbilstoši reģistrācijas secībai.

Pašvaldības dzīvokļu rindā reģistrē valsts un pašvaldības iestāžu vai kapitālsabiedrību nodarbinātus kvalificētus speciālistus, kas darbojas veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās, aizsardzības un iekšlietu jomās, augsta līmeņa vadītājiem un darbiniekiem atsevišķās specialitātēs, kuras ilgstoši nevar nokomplektēt attiecīgās kvalifikācijas speciālistu trūkuma dēļ.

Lai pretendētu uz pašvaldības dzīvokli, Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļā jāiesniedz:

  • darba devēja iesniegums, kurā izteikta pamatota vajadzība nodrošināt speciālistu ar dzīvojamo telpu,
  • darba devēja, kas nav pašvaldība, izteikts priekšlikums par sadarbības līguma noslēgšanu ar pašvaldību,
  • brīvā formā rakstīts speciālista iesniegums ar rakstveida apliecinājumu, ka Liepājas pašvaldības administratīvajā teritorijā un 25 km attālumā no pašvaldības administratīvās teritorijas neatrodas šim speciālistam vai laulātajam piederoša dzīvojamā telpa,
  • darba devēja izziņa par darba attiecībām ar speciālistu.

Pašvaldības dzīvojamās telpas speciālistam tiek izīrētas uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trīs gadiem. Dzīvokļu komisijai ir tiesības lemt par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, ja speciālists turpina darba tiesiskās attiecības un atbilst saistošajiem noteikumiem.

Pašvaldība palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā minētajām personām nesniedz, ja personas īpašumā ir dzīvojamā telpa Liepājā.

Konsultācijas un dokumentu iesniegšana

Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, otrais stāvs
Tālrunis uzziņām: 63 404 711 vai 63 404 714

Normatīvie akti

*** Pakalpojuma "Liepājas pašvaldības dzīvokļa īre" apraksts portālā latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 25. septembris, 2023