Sporta formas tērpa izmantošana

Ir noteikta vienota kārtība, kādā Sporta pārvalde un tās pakļautībā esošajās izglītības iestādēs tiek piešķirti un lietoti formas tērpi.

Sporta skolu audzēkņiem ir iespēja saņemt un valkāt vienoto pilsētas sporta tērpu.

Lai saņemtu sporta tērpu, jāvēršas pie skolas pedagoga vai trenera.

Gadījumus, kad vienoto tērpu var nēsāt, mutiski nosaka skolas pedagogs (treneris).

Sporta tērpu veidi

Personalizēti sporta tērpi ir sekojošām sporta skolām:

  • Futbola skolai,
  • Kompleksā sporta skolai,
  • Tenisa sporta skolai,
  • Sporta spēļu skolai.

Skatīt sporta formas tērpu izmantošanas nolikumu.