Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Sumina Liepājas Gada skolotājus3. oktobris, 2019Izglītība

  Gada skolotājs 2019
  1 no 1

  Trešdien, 2. oktobrī, mākslas galerijā “Romas dārzs” svinīgā Skolotāju dienai veltītā pasākumā pulcējās Liepājas pedagogi, lai godinātu titula “Gada skolotājs 2019” ieguvējus – skolotājus, kuri par īpaši nozīmīgu ieguldījumu aizvadītajā gadā guvuši kā kolēģu, tā skolēnu atzinību. Savukārt ceturtdien, 3. oktobrī tiks pasniegti arī tradicionālie Liepājas apbalvojumi izglītībā.

  Titulam “Gada skolotājs” septiņās nominācijās šajā gadā kopā izvirzīti 30 pedagogi – deviņi pirmsskolas izglītības iestāžu, 20 vispārizglītojošo skolu skolotāji un viens pedagogs no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra. Apbalvojuma žūrija izvēlēja deviņus nomināciju laureātus ar augstākajiem sasniegumiem. Ierasti lielākais kandidātu skaits bija ieteikts nominācijai “Foršākais skolotājs” – septiņi skolotāji; arī nominācijās “Par mūža ieguldījumu” un “Par prasmīgu klasvadību” ieteikto skolotāju skaits bija augstāks nekā citās kategorijās.

  Izsakot pateicību visiem skolotājiem, kuri tika nominēti gada skolotāja titulam, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere aicināja pedagogus arī turpmāk iedvesmot kolēģus ar savu pieredzi: “Nezaudējiet degsmi iemācīt, uzklausīt, ieinteresēt, novērtēt, mudināt un vēl iedvesmot, dodot mākslu dzīvot!”

  Par mūža ieguldījumu izglītībā balva šogad tika piešķirta Liepājas Centra sākumskolas skolotājai Ritai Berķei, kuras kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 45 gadi, no tiem pēdējos 27 gadus aizvadot Liepājas Centra sākumskolā kā sākumskolas pedagogs. Apbalvojumu par mūža ieguldījumu saņēma arī pirmsskolas izglītības iestādes Stārķis skolotāja Nataļja Jambulatova, kura mazos liepājniekus bērnudārzā “Stārķis” lielajai dzīvei skolo jau 15 gadus, bet kopumā pedagoga darbā aizvadīti 46 gadi.

  Gada skolotāji kā atzinību balvā saņēma īpaši šim titulam veidoto piespraudi “Sudraba ābols”, kuras autors ir Renarts Purmalis, kā arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un naudas balvas. Ar muzikālu sveicienu klātesošos priecēja Jana Rūce, Jānis Rūcis un Simona Rača.

  Nominācija “Gada skolotājs” ir izveidota 2003. gadā, lai izteiktu atzinību izciliem Liepājas izglītības jomas darbiniekiem. Pedagogu kādā no septiņām nominācijām var pieteikt izglītības iestādes vadība, izglītības iestādes padome, skolas līdzpārvalde, arī kolēģi un skolēni. Šo gada balvu izglītībā var saņemt pedagogi par augstu profesionālo meistarību, jaunu progresīvu mācību metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem mācībās un sportā, par pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

  "Gada skolotāji 2019"

  • Rita Berķe, Liepājas Centra sākumskolas skolotāja un klases audzinātāja – par mūža ieguldījumu
  • Nataļja Jambulatova, pirmsskolas izglītības iestādes Stārķis skolotāja – par mūža ieguldījumu
  • Tatjana Dzalba, Liepājas Liedaga vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja – par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamiem
  • Baiba Mackiala, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāja, arī klases audzinātāja un vēstures pulciņa vadītāja – par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību
  • Kintija Sila, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas sociālo zinību skolotāja, klases audzinātāja un debašu komandas vadītāja – par veiksmīgu debiju pedagoga darbā (pedagogi, kuru stāžs nepārsniedz piecus gadus)
  • Jānis Silenieks, Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra mājturības un tehnoloģiju skolotājs – par kvalitatīvu darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
  • Vita Freimane, pirmsskolas izglītības iestādes Mazulītis skolotāja – par prasmīgu klasvadību
  • Kārlis Dovgvillo, O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas sporta skolotājs – nominācijā “Foršākais skolotājs”
  • Solveiga Kūlaine, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe folkloras jomā – par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību (Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izvirzītā nominācija)

  Informāciju sagatavoja
  Agija Tērauda
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Domes priekšsēdētāja padomniece
  Sabiedrisko attiecību jautājumos
  Tālrunis: 63 404 722
  E-pasts: agija.terauda@liepaja.lv