Taksometri

Liepājas pilsētā pieejami taksometru pakalpojumi, ko sniedz vairāk kā 40 dažādi pārvadātāji.

Informācija par vieglo taksometru pakalpojuma sniedzējiem Liepājā, to izsaukuma numuriem, tarifiem un Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprinātājām vieglo taksometru stāvvietām pieejama mājaslapā www.liepajastransports.lv .

Pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Liepājā nepieciešama speciāla licence, ko izsniedz Liepājas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”.