Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Taksometru licencēšana

Pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Liepājā nepieciešama speciāla licence, ko izsniedz Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports”.

Licences saņemšanai, pagarināšanai vai anulēšanai jāiesniedz rakstisks pieteikums licences saņemšanai un tarifu pieteikums braukšanas maksai pasažieru un bagāžas pārvadāšanai, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Licenci izsniedz pārvadātājām, juridiskai personai, lai varētu veikt taksometra pārvadājumus (vienai firmai vajag vienu licenci).

Savukārt licences kartītes saņemšanai jāiesniedz rakstisks pieteikums licences kartītes saņemšanai, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Licences kartīti izsniedz katram pārvadātāja transporta līdzeklim, ar kuru tiek veikti pasažieru pārvadājumi. Katram pārvadātājam var būt no vienas līdz vairākām licences kartītēm.

Licences pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem var iesniegt:

  • klātienē aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports”, Peldu ielā 5, Liepājā
  • nosūtot pa pastu, adresējot aģentūrai “Liepājas Sabiedriskais transports”, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401.

Skatīt: Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas apstiprinātās pasažieru pārvadātāju licences

Maksa par licenci un pakalpojuma apmaksa

  1. Maksa par licenci ir 50,00 eiro gadā.
  2. Maksa par licences kartīti ir 7,11 eiro mēnesī.
  3. Licences kartītes dublikāta izsniegšanas maksa ir 7,11 eiro.

Licenci var apmaksāt:

  • skaidrā naudā aģentūras “Liepājas Sabiedriskais transports” kasē, Peldu ielā 5,
  • ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

Apmaksas rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas valspilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports”
Reģ. Nr.: 9000956239
Konts: LV78UNLA0050018405003
AS "SEB banka"
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: licences numurs un pārvadātāja nosaukums.

Licenci un licences kartīti izsniedz klātienē aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports”.

Papildu informācijai un konsultācijām

Liepājas Sabiedriskais transports
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 428 780
E-pasts: info@liepajastransports.lv
www.liepajastransports.lv

Normatīvie akti, kas nosaka taksometru licencēšanu

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 13. decembris, 2022