Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tematiskie plānojumi

Visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos tiek izstrādāti tematiskie plānojumi un noteikti to darbības termiņi. Tematiskos plānojumus ievēro, izstrādājot citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Liepājas pludmales tematiskais plānojums

Liepājas pašvaldība ir apstiprinājusi tematisko plānojumu, kas risina pilsētas pludmales iespējamās attīstības jautājumus tuvākajā nākotnē. Šeit pieejami šī konkrētā tematiskā plānojuma materiāli, kuru autors ir SIA “CORE projekts”.

Pludmales plānojuma dokumenti:

  1. Liepājas pludmales tematiskā plānojuma prezentācija,
  2. Liepājas pludmales tematiskā plānojuma paskaidrojošā daļa.
  3. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (.pdf).

Beberliņu ilgtspējīgas attīstības koncepcija

Beberliņu ūdenskrātuves teritorijai Karostā ir izstrādāta ilgtspējīgas attīstības koncepcija, kas nozīmē, ka turpmāk Beberliņu teritorijas labiekārtošana un apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši šādiem dokumentiem:

Beberliņu teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepciju izstrādājis „Arhitekta G. Vīksnas birojs”.