Transporta kustībai sestdien atvērs Peldu ielas posmu26. jūnijs, 2020Pašvaldība

  1 no 5Atjaunotais Peldu ielas posms
  2 no 5Atjaunotais Peldu ielas posms
  Koku aleja, pa vidu krāšna puķu dobe, gar malām gājēju ceļš
  3 no 5Atjaunota un labiekārtota aleja starp Gulbju dīķi un Peldu māju.
  4 no 5Atjaunotais Peldu ielas posms
  5 no 5Atjaunotais Peldu ielas posms

  Pēc būvdarbu pabeigšanas un saskaņojuma saņemšanas par ceļu satiksmes zīmēm, transporta kustībai sestdien, 27. jūnijā, tiks atvērts Peldu ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam.

  Būvdarbu veicējs SIA “A-LAND” turpina dokumentu sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijai - tā plānota jūlijā.

  Viena gada laikā, kopš uzsākti darbi, ir paveikts liels darbu apjoms. Peldu ielā ir izbūvēta sadzīves kanalizācija un ūdensvads, papildu apgaismojums, pārbūvēts brauktuves segums, kas bija bedrains, saplaisājis un pamatīgi nolietojies.

  Abās brauktuves pusēs izveidotas ar betona bruģi klātas gājēju ietves, gar brauktuves malām ierīkoti krūmu un puķu stādījumi.

  Veicot gājēju alejas pārbūvi Jūrmalas parka daļā, kas Peldu ielas posmu savieno ar Gulbju dīķi, atjaunota un labiekārtotas košumaugu dobes un izveidots takas labiekārtojums ar soliņiem, atkritumu urnām un apgaismojumu.

  Projekta īstenošanas laikā saglabāti visi esošie koki un ielu apgaismojuma balsti.

  Projekta ietvaros izbūvēts arī satiksmes rotācijas aplis Kūrmājas prospekta, Zvejnieku alejas, Hika un Peldu ielas krustojumā.

  Pārbūvētās ielas posma kopgarums ir 470 metri, jauno puķu un krūmu stādījumu un zālienu kopplatība - aptuveni 700 kvadrātmetru.

  Projekts uzlabojis iedzīvotāju un viesu ērtības, paplašinājis tūrisma un uzņēmējdarbības iespējas - Peldu iela ir viena no ielām, pa kuru ikviens var nokļūt Jūrmalas parkā un pludmalē.

  Blakus Peldu ielas pārbūvētajam posmam šovasar ir uzsākta koncertestrādes un koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve.

  Peldu ielas posma pārbūve veikta saskaņā ar SIA “Projekts 3” izstrādāto būvprojektu.

  Līguma summa pēc iepirkuma procedūras veikšanas ir 993 578,09 eiro (ieskaitot PVN).

  Uzziņai
  Peldu ielas pārbūve īstenota projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv