Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ietvaros trauksmi var celt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieki, kā arī to pašvaldības iestāžu un aģentūru nodarbinātie, kurās nav izveidota atsevišķa iekšējās trauksmes celšanas sistēma: Liepājas pilsētas bāriņtiesa, Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Nekustamā īpašuma pārvalde, Kapsētu pārvalde, pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” un “Liepājas sabiedriskais transports”.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā

Aizpildītu Valsts kancelejas izstrādātu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu var:

  • Nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Slēgtā aploksnē ievieto aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, uz aploksnes uzrakstot “Trauksmes cēlēja ziņojums Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai”. Slēgto aploksni var iemest arī Liepājas administrācijas telpās izvietotajā pastkastē, kas atrodas Rožu ielā 6, 2. stāvā pie 229. kabineta.
  • Nosūtīt uz e-pastu: trauksmescelsana@liepaja.lv.
  • Iesniegt klātienē vai izteikt mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni: 63 404 794. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja, izlasot iesniegto trauksmes cēlēja ziņojumu, tiks secināts, ka ziņojums iesniegts nepareizajā iestādē, tad trauksmes cēlēja ziņojums, izmantojot drošus saziņas kanālus, tiks pārsūtīts kompetentās iestādes trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informējot ziņojuma iesniedzēju.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, Liepājas pašvaldības administrācija informē, ka atbilde tiks sūtīta uz trauksmes cēlēja norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi, lai pārliecinātos, ka Liepājas pašvaldības administrācijas sūtītā atbilde sasniegs patieso adresātu – trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Skatīt: plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā

Antra Brūna
Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniece
Tālrunis: 63 404 794
E-pasts: antra.bruna@liepaja.lv