Uz atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai pieteikušies 24 pretendenti15. aprīlis, 2021Pašvaldība

  Uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” šogad pretendē 24 projekta pieteikumi.

  14. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Šobrīd ir sākta visu pieteikumu noformējumu atbilstības izvērtēšana un tas, vai ēkas atbilst noteikumu nosacījumiem, kā arī darbu izmaksu pamatotības izvērtēšana.

  Par rezultātiem liepājnieki un, protams, pieteikumu iesniedzēji tiks informēti papildus.

  No visiem šā gada iesniegumiem, četri sagatavoti, lai saņemtu atbalstu dokumentācijas izstrādei pirms būvdarbu sākšanas, 15 projektu iesniedzēji pretendē uz ēkas restaurācijas būvdarbu līdzfinansēšanu, pieci pieteikumi - uz būvdetaļu restaurācijas līdzfinansēšanu.

  Kopējā līdzfinansējuma summa, kādu vēsturisko ēku īpašnieki/valdītāji pašvaldībai pieprasījuši, lai uzsāktu vai turpinātu savu īpašumu sakārtošanu, sasniedz 261 909,57 eiro.

  Šā gada pilsētas budžetā kultūras pieminekļu saglabāšanas programmai ir rezervēti 50 000 eiro.

  Šā gada projektu izvērtēšanas rezultāti un piešķirtais finansējums tiks publicēts tīmekļvietnē sadaļā Līdzfinansējuma iespējas - Ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

  Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu / būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

  Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv