Uzsākti pirmie ielu pārbūves darbi25. februāris, 2021Pašvaldība

  Uz ceļa izvietotas ceļa zīmes par satiksmes ierobežojumiem
  1 no 1Baseina ielas pārbūve posmā no Tirgus līdz Raiņa ielai ir pirmais no šogad iecerētajiem ielu būvdarbiem

  Sakarā ar Baseina ielas pārbūves uzsākšanu (no Tirgus līdz Raiņa ielai), uz Raiņa ielas ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Šeit tiek izbūvēts lietus kanalizācijas pieslēgums. Tāpēc autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes zīmēs un norādes.

  Vienlaikus ir uzsākta arī Baseina ielas posma pārbūve. Atkarībā no būvdarbu gaitas, Baseina ielas posms no Tirgus līdz Raiņa ielai būs pilnībā vai daļēji slēgts, iespēju robežās nodrošinot piekļuvi īpašumiem.

  Turpmāko trīs mēnešu laikā Baseina ielas daļā ir paredzēts pilnībā pārbūvēt asfaltbetona seguma brauktuvi, kas šobrīd ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

  Paredzēts izbūvēt arī gājēju ietvi ielai piekļaujošos ēku pusē, jaunu lietus kanalizācijas kolektoru un jaunu apgaismojumu, kā arī veikt labiekārtošanas darbus, iestādot 15 kokus.

  Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA "A-Land".

  Būvdarbu gaitā SIA "Liepājas ūdens" plāno pārbūvēt arī ielas posmā esošos ūdensvada tīklus.

  No šā gada ielu infrastruktūras attīstības un labiekārtošanas plāna šis ir pirmais būvobjekts, kurā uzsākti darbi.

  Skatīt karti: 2021. gada pilsētas ielu seguma un labiekārtošanas projekti

  Baseina iela, kā zināms, ir izcilā liepājnieka, valstsvīra Miķeļa Valtera dzimtā iela, kuras agrākais nosaukums bija Apšu iela.

  Ielas pārbūves būvdarbu izmaksas: kopā ar PVN - 237 896,28 eiro.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv