Vakances

Šobrīd aktuālās vakances:

1. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina konkursu uz Attīstības pārvaldes projektu vadītāja amatu. Pieteikšanās līdz 1. augustam.

2. Liepājas pilsētas Sporta pārvalde izsludina konkursu uz “Liepājas Futbola skola” direktora amatu. Pieteikšanās termiņš 10. augusts.

3. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina divas vakances:

 • Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" vadītāja amatam,
 • Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra direktora amatam.

Pieteikšanās termiņš līdz 29. jūlijam.

4. Liepājas pilsētas domes sociālā dienestā un struktūrvienībās. Pieteikšanās  termiņš tiek pagarināts līdz 31. jūlijam:

 • Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (uz noteiktu laiku).

1. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija aicina darbā

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES PROJEKTU VADĪTĀJU

Darba vieta: Rožu iela 6
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Atalgojums: 1120 EUR pirms nodokļu nomaksas
Tālrunis uzziņām: 63 404 797

Galvenie darba pienākumi projektu vadītāja amatā - gatavot projektu pieteikumus un piesaistīt finanšu līdzekļus pilsētas attīstības projektiem no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, programmām, fondiem; vadīt pilsētas attīstības projektus, piedaloties visa veida dokumentācijas izstrādē saistībā ar projektu īstenošanu.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība (vēlams - tehniskā);
 • Iepriekšēja praktiska pieredze darbā ar projektiem un izpratne par projektu cikla vadību un procedūrām;
 • Zināšanas Eiropas Savienības pamatnostādnēs un strukturālās politikas veidošanas un ieviešanas jautājumos;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru.

Piedāvājam:

 • Dinamisku un atbildīgu darbu ar daudzveidīgiem projektiem;
 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un pieredzi;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Personāla daļā līdz 2019. gada 1. augustam - e-pasts: aija.nelsone@liepaja.lv.

2. Liepājas pilsētas Sporta pārvalde aicina darbā

"LIEPĀJAS FUTBOLA SKOLA" DIREKTORU

Darba vieta: Brīvības iela 55
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Atalgojums: 1050 EUR pirms nodokļu nomaksas
Tālrunis uzziņām: 63 424 560, 29 187 872

Prasības pretendentam:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā;
 • augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst attiecīgo profesionālās kompetences programmu pedagoģijā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas pārzināšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • labas komunikāciju un prezentēšanas prasmes;
 • prasmes darbā ar MS Office programmatūru;
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā;
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • vēlama pieredze projektu izveidē un vadīšanā;
 • vēlama iepriekšēja pieredze kolektīva vadīšanā;
 • vēlama prasme vadīt autotransportu (B kategorijas autovadītāja apliecības esamība).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas un papildizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta apliecinātā kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • dokuments, kas apliecina, ka pretendents prot vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • papildus pretendents var iesniegt tālākizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, kā arī ieteikuma vēstules.

Sporta skolu direktoru amata pretendentu atlases konkursa nolikums (.pdf)

Informācija par personas datu apstrādi

Pieteikties konkursam un iesniegt dokumentus var:

 • Personīgi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” Brīvības ielā 39, Liepājā, 236.kabinetā darba laikā (darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 16.00)
 • Nosūtot pasta sūtījumu uz adresi - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” Brīvības ielā 39, Liepājā, LV – 3401;
 • Nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: sporta.parvalde@liepaja.lv
 • No 2019. gada 22. jūlija līdz 10.augustam (pasta zīmogs).

Iesniedzot dokumentus personīgi vai nosūtot ar pasta sūtījumu, iesniedzamie dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē ar norādi – “Konkursam uz Liepājas Futbola skolas direktora amatu”.

3. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina darbā

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "KRIKSĪTIS" VADĪTĀJU

Darba vieta: Eduarda Veidenbauma iela 16
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Atalgojums: 950 eiro pirms nodokļu nomaksas

Konkursa nolikums

Pieteikumi iesniedzami Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē no 2019. gada 10. jūlija līdz 29. jūlijam plkst. 17.00:

 • personīgi Izglītības pārvaldē 15. kabinetā, Uliha ielā 36, Liepājā,
 • nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Uliha iela 36, Liepāja, LV 3401,
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, nosūtot uz e-pastu – info@liepaja.edu.lv.

Informācija par personas datu apstrādi

Kontakttālrunis: 63 424 534

LIEPĀJAS LĪVUPES PAMATSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA DIREKTORU

Darba vieta: Uliha iela 56
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Atalgojums: 1200 eiro pirms nodokļu nomaksas

Konkursa nolikums

Pieteikumi iesniedzami Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē no 2019. gada 10. jūlija līdz 29. jūlijam plkst. 17.00:

 • personīgi Izglītības pārvaldē 15. kabinetā, Uliha ielā 36, Liepājā,
 • nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Uliha iela 36, Liepāja, LV 3401,
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, nosūtot uz e-pastu – info@liepaja.edu.lv.

Informācija par personas datu apstrādi

Kontakttālrunis: 63 424 534

4. Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests aicina darbā

SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM (uz noteiktu laiku)

Darba vieta: Eduarda Veidenbauma ielā 3
Darba līgums uz noteiktu laiku
Atalgojums: 843 eiro pirms nodokļu nomaksas

Prasības pretendentiem

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā izglītība sociālā darbinieka specialitātē;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, veidot sadarbību un strādāt komandā;
 • precizitāte un rūpīgums darbā;
 • valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

Amata pienākumi

 • plānot, organizēt, vadīt sociālā darba procesus pielietojot sociālā darba metodes;
 • izstrādāt rehabilitācijas plānu un veikt sociālā gadījuma vadīšanas procesa novērtēšanu;
 • klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
 • plānot, organizēt, veidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību;
 • veikt sociālā darba procesa dokumentēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Iesniedzamie dokumenti

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem” var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-3401, līdz 2019. gada 21. jūnijam (pasta zīmogs):

 • nosūtot pa pastu;
 • iesniedzot personīgi 214. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 vai no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
 • nosūtot uz e-pasta adresi sarmite.balaska@liepaja.lv .

Tālrunis uzziņām 63 489 679

Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, tālrunis: 63 489 665, elektroniskā pasta adrese: socialais.dienests@liepaja.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapas  sadaļā privātuma politika vai Sociālajā dienestā Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā.

 • Atjaunots:
 • 22. jūlijs, 2019