Var vākt jūras zāles - derīgu materiālu dārzu augsnes uzlabošanai16. novembris, 2020Pašvaldība

  Jūras krastā izskalotas jūras zāles
  1 no 1Liepājas pludmalē ir izskalots liels daudzums jūras aļģu

  Šobrīd ir piemēroti apstākļi, lai Liepājas pludmalē vāktu jūras aļģes, kas lielā daudzumā izskalotas garā joslā - no Vaiņodes ielas izejas līdz pat Dienvidu molam. Aļģes ir sausas, vieglas, smaržīgas, piekļuvi neapgrūtina vējš, lietus vai smilšu sanesumi.

  Aļģu vākšana ir sena piekrastes iedzīvotāju nodarbošanās. Tās ir labs papildu mēslojums dārziņiem, jo satur vērtīgas minerālvielas un organisko vielu maisījumu. Pieredzējuši dārzkopji gan iesaka vispirms tās kraut kaudzē, kur notiek krietna uzsilšana, līdz manta top droša un vērtīga iestrādāšanai augsnē.

  Tiem liepājniekiem un tuvāko novadu iedzīvotājiem, kuriem ir interese par jūras mēslu izmantošanu savu dārzu un citu zaļo teritoriju mēslošanai un kuri vēlas pludmalē iebraukt ar auto vai citu tehniku, ir jāsazinās ar Komunālo pārvaldi, lai noslēgtu bezatlīdzības līgumu par jūras mēslu vākšanu - tālrunis: 63 481 898. Līgums dod tiesības iebraukt pludmalē ar tehniku.

  Lai noslēgtu līgumu par jūras mēslu vākšanu, interesentiem ir jāsniedz šādi dati:

  • Vārds Uzvārds
  • Personas kods
  • Autotransporta marka
  • Autotransporta reģistrācijas numurs
  • Dzīvesvietas adrese
  • Kontakttālruņa numurs.

  Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski vietnē pieteikumi.liepaja.lv.

  Ja ar automašīnu nav paredzēts iebraukt pludmalē, tad nav nepieciešamas nekādas atļaujas, un persona jūras mēslus var vākt jebkurā laikā - bez saskaņošanas.

  Jūras mēslu vākšana ir bez maksas.

  Pludmales teritorijā viļņi un straumes regulāri izskalo jūras mēslus (galvenokārt brūnaļģes un sārtaļģes) .

  Peldsezonas laikā Komunālā pārvalde organizē to savākšanu par līdzekļiem, kas piešķirti no pilsētas budžeta ielu un teritoriju kopšanai.

  Arī jebkuram interesentam ir iespējas piedalīties izskaloto jūras zāļu savākšanā un aiztransportēšanā savām vajadzībām.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv