Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vārda, uzvārda vai tautības maiņa

Personai, kura vēlas mainīt savu vārdu, uzvārdu vai tautību, dzimtsarakstu nodaļā:

  • jāiesniedz pases formāta fotogrāfija (4.5×3.5 cm),
  • nepilngadīgai personai jāpievieno abu vecāku vai Bāriņtiesas atļauja,
  • jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

Iesniedzot nepieciešamos dokumentus, dzimtsarakstu nodaļā jāaizpilda iesnieguma veidlapa, pamatojot ieraksta maiņas iemeslus.

Lēmumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai atteikumu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Pakalpojuma samaksa jāveic skaidrā naudā pirms pakalpojuma saņemšanas. Kopējā pakalpojuma maksa ir 100.00 eiro, no kā valsts nodeva ir 71.14 eiro un 28.86 eiro pašvaldības noteiktā pakalpojuma samaksa.

Pēc ieraksta maiņas apstiprināšanas jāvēršas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē personas apliecinošu dokumentu (pases, ID kartes) maiņai.

Personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu regulē “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”.

Kontaktinformācija

Dagmāra Bezlepkina
Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Tālrunis: 63 422 418
E-pasts: dagmara.bezlepkina@liepaja.lv

***Pakalpojuma "Vārda, uzvārda vai tautības maiņa" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv