Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veco ļaužu dzīvojamā māja

Veco ļaužu dzīvojamā māja ir Liepājas Sociālā dienesta sociālā institūcija, kurā esošie dzīvokļi tiek izīrēti personām (ģimenēm), kuras ir atzītas par maznodrošinātām vai trūcīgām Liepājas pilsētā un ir sasniegušas pensijas vecumu vai tām noteikta invaliditāte.

Īres tiesību piešķiršanas kārtība:

 • īres tiesību saņemšanai klients vēršas Nekustamo īpašumu pārvaldes Mājokļu nodaļā ar iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus;
 • lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu pieņem Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija;
 • īres pirmreizējās tiesības piešķir uz 6 mēnešiem, pēc tam dzīvokļa īres tiesības piešķir līdz diviem gadiem ar sešu mēnešu pārvērtēšanu, vai nav zuduši apstākļi īrei;
 • personai īres tiesības Sociālā dzīvojamā mājā tiek pagarinātas, ja persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli;
 • sociālā dzīvokļa lietošanas kārtību nosaka īres līgums un Sociālās dzīvojamās mājas iekšējās kārtības noteikumi;
 • Veco ļaužu dzīvojamā mājā īrnieki noslēdzot īres līgumu saņem atlaidi:
  • 2/3 maksai par īri - visu gadu;
  • 65% maksai par apkuri - apkures periodā.

Veco ļaužu dzīvojamā mājā pieejamie pakalpojumi:

 • sociālā darbinieka konsultācijas;
 • aprūpe mājās;
 • medicīniskā aprūpe;
 • sociālā rehabilitācija;
 • garīgā aprūpe;
 • veļas mazgātava;
 • duša, vanna;
 • dažādi kultūras pasākumi;
 • datorapmācība.

Kontaktinformācija

Linda Nīmane
Veco ļaužu dzīvojamās mājas vadītāja
Tālrunis: 63 436 377 vai 63 436 470
E-pasts: linda.nimane@liepaja.lv
Adrese: Ganību ielā 135/141, Liepāja, LV-3416

Vadītājas pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst. 9.00–12.00

Saistošie normatīvie akti, kas nosaka Veco ļaužu dzīvojamās mājas izmantošanas kārtību:

 • Atjaunots:
 • 15. aprīlis, 2024