Vēlētāju iniciatīvas

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības iesniegt likumdošanas iniciatīvas, tādejādi izmantojot Iespēju piedalīties politiskajos procesos un izteikt savu viedokli par tautai nozīmīgiem jautājumiem.

Vairāk par parakstu vākšanas organizēšanas kārtību un parakstīšanās iespējām skatīt Centrālās Vēlēšanu komisijas mājaslapā un izstrādātājā infografikā "Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas".

Šobrīd aktuālās iniciatīvas, par kurām notiek parakstu vākšana vai kuras iesniegtas reģistrēšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā, pieejamas sadaļā "Aktuālās iniciatīvas".

Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas organizēšanu un norisi regulē likums “Par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.