Vispārizglītojošās skolas

Liepājā ir piecpadsmit pašvaldības vispārējās izglītības iestādes un divas privātās skolas, kas nodrošina izglītības iegūšanu lielākajos pilsētas mikrorajonos.

Atsevišķas izglītības iestādes, papildus vispārizglītojošai programmai, padziļināti apgūst kādā no virzieniem, piemēram, matemātiku, valsts aizsardzību, dabaszinības un tehniku, humanitāro un sociālo virzienu, tāpat ir iespēja mācīties arī tālmācības programmā. Vairāk informācijas skatīt skolu mājaslapās.

Pašvaldības skolas

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Adrese: Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 461
E-pasts: 1gim@liepaja.edu.lv

Direktors Helvijs Valcis
E-pasts: helvijs.valcis@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 401 528
Mājaslapa: 1gim.liepaja.edu.lv

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola

Adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63 431 772, 63 434 470
E-pasts: 2vsk@liepaja.edu.lv

Direktore Edīte Plamše
E-pasts: edite.plamse@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 431 772
Mājaslapa: 2vsk.liepaja.edu.lv

Liepājas 3. pamatskola

Adrese: Lazaretes iela 8, Liepāja, LV-3419
Tālrunis: 63 456 013, 63 456 296, 63 457 708
E-pasts: 3psk@liepaja.edu.lv

Direktors Aleksandrs Kozičs
E-pasts: aleksandrs.kozics@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 456 013
Mājaslapa: 3psk.liepaja.edu.lv

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Adrese: Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 551
E-pasts: 5vsk@liepaja.edu.lv

Direktore Inta Korņējeva
E-pasts: inta.kornejeva@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 423 551
Mājaslapa: 5vsk.liepaja.edu.lv

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Adrese: Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 484 344
E-pasts: 6vsk@liepaja.edu.lv

Direktors Kārlis Strautiņš
E-pasts: karlis.strautins@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 22 044 304
Mājaslapa: www.citadaskola.lv

Liepājas 7. vidusskola

Adrese: Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 710, 63 484 810
E-pasts: 7vsk@liepaja.edu.lv

Direktore Inese Ferstere
E-pasts: inese.ferstere@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 440 238
Mājaslapa: 7vsk.liepaja.edu.lv

Liepājas 8. vidusskola

Adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407
Tālrunis: 63 484 369, 29 417 056
E-pasts: 8vsk@liepaja.edu.lv

Direktores p.i. Anita Kuncīte
Tālrunis: 63 484 369
E-pasts: anita.kuncite@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: 8vsk.liepaja.edu.lv

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

Adrese: Alejas iela 16, Liepāja, LV-3401
               Rožu 10, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 424 489, 63 424 489, 63 423 304
E-pasts: 10vsk@liepaja.edu.lv

Direktore Inta Freiberga
E-pasts: inta.freiberga@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 471 317
Mājaslapa: www.10vsk.lv

Liepājas pilsētas 12. vidusskola

Adrese: K. Valdemāra iela 35/37, Liepāja, LV-3401
               Toma iela 19, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 953, 63 423 028
E-pasts: 12vsk@liepaja.edu.lv

Direktors Valerijs Jepiskoposovs
E-pasts: valerijs.jepiskoposovs@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 422 953, 29 157 646
Mājaslapa: 12vsk.liepaja.edu.lv

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Adrese: O. Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 024, 63 442 561
E-pasts: 15vsk@liepaja.edu.lv

Direktors Gints Ročāns
E-pasts: gints.rocans@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 442 024, 29 187 734
Mājaslapa: 15vsk.liepaja.edu.lv

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola

Adrese: Raiņa iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 425 686
E-pasts: vakaravsk@liepaja.edu.lv

Direktore Alla Matvejeva
E-pasts: alla.matvejeva@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 425 686
Mājaslapa: vakaravsk.liepaja.edu.lv

Liepājas Centra sākumskola

Adrese: Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401
               Toma iela 19, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 080, 63 421 744
E-pasts: centrassk@liepaja.edu.lv

Direktore Kristīne Bārdule
E-pasts: kristine.bardule@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 422 080
Mājaslapa: centrassk.liepaja.edu.lv

Liepājas Ezerkrasta sākumskola

Adrese: Lauku iela 54, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 433 871, 63 436 407
E-pasts: ezerkrastassk@liepaja.edu.lv

Direktore Dace Gedroviča
E-pasts: dace.gedrovica@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 433 871
Mājaslapa: ezerkrastassk.liepaja.edu.lv

Liepājas internātpamatskola

Adrese: Krūmu iela 65, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 105, 63 442 103
E-pasts: internatpsk@liepaja.edu.lv

Direktore Gunta Lauberga
E-pasts: gunta.lauberga@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 157 587
Mājaslapa: internatpsk.liepaja.edu.lv

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs

Adrese: Uliha iela 56, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 874, 63 428 092
E-pasts: livupe@liepaja.edu.lv

Direktors Atis Brikmanis
E-pasts: atis.brikmanis@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 481 934
Mājaslapa: www.livupe.edu.lv

Privātās skolas

Liepājas Katoļu pamatskola

Adrese: Peldu iela 17, Liepāja, LV-3401
Vadītāja Iveta Kalniņa
Tālrunis: 63 427 160, 29 645 936
E-pasts: pamatskola@inbox.lv
Mājaslapa: www.katolupamatskola.lv

Privātsākumskola "Varavīksne"

Adrese: Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401
Vadītāja Ingvilda Parfjonova
Tālrunis: 63 426 918, 29 173 319
E-pasts: privatsakumskola@apollo.lv
Mājaslapa: www.varaviksne.info