Vispārizglītojošās skolas

Liepājā ir divpadsmit pašvaldības vispārējās izglītības iestādes un divas privātās skolas, kas nodrošina izglītības iegūšanu lielākajos pilsētas mikrorajonos.

Atsevišķas izglītības iestādes, papildus vispārizglītojošai programmai, padziļināti apgūst kādā no virzieniem, piemēram, matemātiku, valsts aizsardzību, dabaszinības un tehniku, humanitāro un sociālo virzienu. Vakarskolā un tālmācības programmā ir iespēja mācīties Liepājas 8. vidusskolā. Vairāk informācijas skatīt skolu mājaslapās.

Pašvaldības skolas

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Adrese: Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 461
E-pasts: 1gim@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: 1gim.liepaja.edu.lv

Direktors Helvijs Valcis
E-pasts: helvijs.valcis@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 401 528

Liepājas Liedaga vidusskola

Adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63 431 772, 63 434 470
E-pasts: liedagavsk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: liedaga.liepaja.edu.lv

Direktora p.i. Valerijs Jepiskoposovs
E-pasts: valerijs.jepiskoposovs@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 422 953

Liepājas 3. pamatskola

Adrese: Lazaretes iela 8, Liepāja, LV-3414
Tālrunis: 63 456 013, 63 456 296
E-pasts: 3psk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: 3psk.liepaja.edu.lv

Direktors Aleksandrs Kozičs
E-pasts: aleksandrs.kozics@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 456 013

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Adrese: Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 423 551
E-pasts: 5vsk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: 5vsk.liepaja.edu.lv

Direktore Inta Korņējeva
E-pasts: inta.kornejeva@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 423 551

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Adrese: Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 484 344
E-pasts: 6vsk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: www.citadaskola.lv

Direktors Kārlis Strautiņš
E-pasts: karlis.strautins@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 22 044 304

Liepājas 7. vidusskola

Adrese: Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 710, 63 484 810
E-pasts: 7vsk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: 7vsk.liepaja.edu.lv

Direktore Inese Ferstere
E-pasts: inese.ferstere@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 440 238

Liepājas 8. vidusskola

Adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407
Tālrunis: 63 484 369, 29 417 056
E-pasts: 8vsk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: 8vsk.liepaja.edu.lv

Direktore Anita Kuncīte
Tālrunis: 63 484 369
E-pasts: anita.kuncite@liepaja.edu.lv

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

Adrese: Alejas iela 16, Liepāja, LV-3401
              Kr. Valdemāra iela 35/37, LV-3401
Tālrunis: 63 424 489, 63 424 489, 63 423 304
E-pasts: 10vsk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: www.10vsk.lv

Direktore Inta Freiberga
E-pasts: inta.freiberga@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 29 471 317

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Adrese: O. Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 63 442 024, 63 442 561
E-pasts: 15vsk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: 15vsk.liepaja.edu.lv

Direktors Gints Ročāns
E-pasts: gints.rocans@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 442 024, 29 187 734

Liepājas Centra sākumskola

Adrese: Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401
Dežuranta tālrunis: 27 874 167     
Adrese: Toma iela 19, Liepāja, LV-3401
Dežuranta tālrunis: 27 899 854
E-pasts: centrassk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: centrassk.liepaja.edu.lv

Direktore Kristīne Bārdule
E-pasts: kristine.bardule@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 27 875 851

Liepājas Ezerkrasta sākumskola

Adrese: Lauku iela 54, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 433 871, 63 436 407
E-pasts: ezerkrastassk@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: ezerkrastassk.liepaja.edu.lv

Direktore Dace Gedroviča
E-pasts: dace.gedrovica@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 63 433 871

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs

Adrese: Uliha iela 56, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 422 874, 63 428 092
E-pasts: livupe@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: www.livupe.edu.lv

Adrese: Klaipēdas iela 94, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63 436 353
E-pasts: livupe@liepaja.edu.lv

Adrese: Ezera iela 53/55, Liepāja, LV-3411
Tālrunis: 63 426 103
E-pasts: livupe@liepaja.edu.lv

Direktore Sarmīte Sidorova
E-pasts: sarmite.sidorova@liepaja.edu.lv
Tālrunis: 26 109 607

Privātās skolas

Liepājas Katoļu pamatskola

Adrese: Peldu iela 17, Liepāja, LV-3401
Vadītāja Iveta Kalniņa
Tālrunis: 63 427 160, 29 645 936
E-pasts: pamatskola@inbox.lv
Mājaslapa: www.katolupamatskola.lv

Privātsākumskola "Varavīksne"

Adrese: Republikas iela 23, Liepāja, LV-3401
Vadītāja Ingvilda Parfjonova
Tālrunis: 63 426 91829 173 319
E-pasts: privatsakumskola@apollo.lv
Mājaslapa: www.varaviksne.info