Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rakšanas darbu saskaņošana

Gan fiziskai, gan juridiskai personai, kura Liepājas pilsētas ielu teritorijā plāno veikt inženierkomunikāciju izbūves darbus, nepieciešams Liepājas būvvaldē saņemt zemes rakšanas darbu atļauju.

Rīcība, lai saņemtu zemes rakšanas darbu atļauju:

 1. Jāaizpilda Liepājas būvvaldes iesniegums par zemes rakšanas darbu atļaujas saņemšanu (word fails) vai jāiesniedz pieteikums e-pakalpojumu sistēmā epakalpojumi.liepaja.lv. 
 2. Saņemtā veidlapa jāsaskaņo ar pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” un citām instancēm.
 3. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas Liepājas būvvalde izdara atzīmi atļaujā, kas ļauj uzsākt darbus/rakt.

Izdotās zemes rakšanas darbu atļaujas ir apkopotas un apskatāmas vienotā sarakstā.

Saskaņojuma saņemšana

Lai saskaņotu zemes rakšanas darbu atļauju, darbu veicējam Komunālajā pārvaldē jāuzrāda:

 1. Zemes rakšanas darbu atļauja, ko izsniedz pilsētas būvvalde,
 2. Ielas seguma atjaunošanas plāns, norādot seguma atjaunošanai paredzētos materiālus un to konstrukcijas,
 3. Topogrāfiskais plāns, kurā atzīmētas rakšanas darbu robežas.

Pirms atļaujas saskaņošanas, Komunālās pārvaldes speciālisti izvērtē plānoto rakšanas darbu ietekmi uz:

 1. Ielas segumu,
 2. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu,
 3. Apgaismojuma tīkliem.

Konsultācijas var saņemt Komunālās pārvaldes Būvprojektu un ielu infrastruktūras daļā,
zvanot pa tālruni: 63 407 289 vai 26 162 882.

Dokumentu iesniegšana/saņemšana

Papildu informācijai zvanīt Komunālās pārvaldes Ielu infrastruktūras daļai pa tālruni: 63 480 767.

Rakšanas darbus Liepājā regulē: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 33 “Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā”.

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 20. aprīlis, 2021