Rakšanas darbu saskaņošana

Gan fiziskai, gan juridiskai personai, kura Liepājas pilsētas teritorijā plāno veikt zemes rakšanas darbus, tie ir jāsaskaņo gan Būvvaldē, gan Komunālajā pārvaldē.

1. Jāvēršas Liepājas pilsētas Būvvaldē, kur jāsaņem zemes rakšanas darbu atļauja. Saskaņošana, izdarot atzīmi, notiek uz Būvvaldes izdotās atļaujas;
2. Saņemtā atļauja jāsaskaņo ar pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”. Tiek izdarīta atzīme, kas ļauj uzsākt darbus/rakt.

Izdotās zemes rakšanas darbu atļaujas ir apkopotas un apskatāmas vienotā sarakstā.

Saskaņojuma saņemšana

Lai saskaņotu zemes rakšanas darbu atļauju, darbu veicējam Komunālajā pārvaldē jāuzrāda:

  1. Zemes rakšanas darbu atļauja,
  2. Ielas seguma atjaunošanas plāns, norādot seguma atjaunošanai paredzētos materiālus un to konstrukcijas,
  3. Topogrāfiskais plāns, kurā atzīmētas rakšanas darbu robežas.

Pirms atļaujas saskaņošanas, Komunālās pārvaldes speciālisti izvērtē plānoto rakšanas darbu ietekmi uz:

  1. Ielas segumu,
  2. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu,
  3. Apgaismojuma tīkliem.

Konsultācijas var saņemt Komunālās pārvaldes Būvprojektu un ielu infrastruktūras daļā, zvanot pa tālruni: 63 407 289 vai 26 162 882.

Dokumentu iesniegšana/saņemšana

Papildu informācijai zvanīt Komunālās pārvaldes Ielu infrastruktūras daļai pa tālruni: 63 480 767.

Rakšanas darbus Liepājā regulē: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 33 “Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā”.

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv