Ziemassvētku pabalsts

Ziemassvētku pabalstu var saņemt ikviena ģimene, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina:

  • četrus vai vairāk bērnus,
  • bērnu invalīdu,
  • aizbildnībā esošu bērnu.

Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

Ziemassvētku pabalsta saņemšanai persona, kurai ir tiesības saņemt pabalstu, sākot no 1. novembra līdz 15. decembrim, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu (.doc). Ziemassvētku pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona pabalstu pieprasa Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, kurš rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, vārdu, uzvārdu un deklarēto dzīvesvietu. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 31. decembrim.

Pakalpojuma "Ziemassvētku pabalsts" apraksts valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.