Ziemassvētku pabalsts

Ziemassvētku pabalstu var saņemt ikviena ģimene, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina:

  • četrus vai vairāk bērnus,
  • bērnu invalīdu,
  • aizbildnībā esošu bērnu.

Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

Pabalsta saņēmēju sarakstu katru kalendāro gadu sagatavo Sociālais dienests.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona pabalstu pieprasa Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, kurš rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, vārdu, uzvārdu un deklarēto dzīvesvietu. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 31. decembrim.

Pabalstu izmaksā kredītiestādē no kalendārā gada decembra līdz nākošā gada janvāra beigām.

*** Pakalpojuma "Ziemassvētku pabalsts" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv