Ziemassvētku pabalsts

Ziemassvētku pabalstu var saņemt ikviena ģimene, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina:

  • četrus vai vairāk bērnus,
  • bērnu invalīdu,
  • aizbildnībā esošu bērnu.

Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru minētajās ģimenēs dzīvojošu bērnu. Lai saņemtu pabalstu līdz 15. decembrim jāpiesakās Sociālajā dienestā izmantojot vienu no sniegtajām iespējām:

  • aizpildot pieteikumu elektroniski vietnē pieteikumi.liepaja.lv
  • nogādājot aizpildītu iesnieguma veidlapu E. Veidenbauma ielā 3 pie ieejas durvīm novietotajā pasta kastītē,
  • iesniegumu sūtot pa pastu - adrese: E. Veidenbauma iela 3, Liepāja,
  • iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv

Ziemassvētku pabalstu izmaksās mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Pakalpojuma "Ziemassvētku pabalsts" apraksts valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Atjaunots:
  • 15. novembris, 2021