Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ziemassvētku pabalsts

Ziemassvētku pabalstu var saņemt ikviena mājsaimniecība, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina:

  • četrus vai vairāk bērnus,
  • bērnu invalīdu,
  • aizbildnībā esošu bērnu.

Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru minētajās mājsaimniecībās dzīvojošu bērnu.

Bērns var saņemt pabalstu līdz 18 gadu vecumam, t.i., pilngadības sasniegšanai. 

Lai saņemtu pabalstu līdz 15. decembrim jāpiesakās Sociālajā dienestā izmantojot vienu no sniegtajām iespējām:

  • aizpildot pieteikumu elektroniski vietnē epakalpojumi.liepaja.lv
  • nogādājot aizpildītu iesnieguma veidlapu (.doc) E. Veidenbauma ielā 3 pie ieejas durvīm novietotajā pasta kastītē,
  • iesniegumu sūtot pa pastu - adrese: E. Veidenbauma iela 3, Liepāja,
  • iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv

Ziemassvētku pabalstu izmaksās mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Pakalpojuma "Ziemassvētku pabalsts" apraksts valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Atjaunots:
  • 15. aprīlis, 2024