Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Zirgu salā izbūvēta dabas taka18. oktobris, 2018Pašvaldība

  Liels koks bez lapām, priekšplānā koka laipas, tālumā ezera skats
  1 no 4Zirgu salā izveidota koka laipu taka gar pašu ezera malu.
  Sieviete sēž pie piknika galda, blakus atstutēts velosipēds.
  2 no 4Dabas takā izveidotas vairākas atpūtas vietas piknikam brīvā dabā.
  Skats no putnu lidojuma uz zemi, kur ir piknika vieta, koka laipas un ezers.
  3 no 4Dabas takā izveidotas arī vairākas ugunskuru vietas.
  Koka laipa gar ezera malu.
  4 no 4Gar ezera malu ved koka laipas, kuras ved uz skatu platformām ezerā.

  Liepājas ezera Zirgu salā noslēgusies dabas takas izbūve, kādreizējās pilsētas izgāztuves vietā iekārtojot sakoptu un labiekārtotu vietu atpūtai brīvā dabā. Dabas takā izbūvēta puskilometru gara pastaigu taka, koka laipas un divas skatu platformas ezerā. Dabas taka papildināta ar augu stādījumiem, āra trenažieriem un iekārtotām atpūtas vietām.

  Izbūvējot dabas taku, sakopta teritorija 1,75 hektāru platībā. Teritorijā izveidotas dobes 1 950 kvadrātmetru platībā, kopumā iestādot 14,6 tūkstošus graudzāļu un medus augu stādu. Tāpat izbūvēta puskilometru gara pastaigu taka ar  šķembu segumu un koka laipas ar divām skatu platformām virs ezera ūdenslīmeņa.  Dabas taka papildināta ar trīs āra trenažieriem, kā arī atpūtas vietām, kurās ir gan piknika galdi ar soliem un atkritumu urnām, gan arī ugunskura vietas.  

  Dabas takas apmeklētāju informēšanai un izglītošanai uzstādīti trīs informatīvi stendi par Liepājas ezera dabas vērtībām, četras brīdinājuma un trīs norāžu zīmes. Dabas takā uzstādīts arī apmeklētāju skaitītājs, lai varētu novērtēt, cik daudz cilvēku ikdienā apmeklē pastaigu taku.

  Darbi veikti projekta “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā. Dabas takas izbūve” ietvaros un īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu  projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" ietvaros.

  Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tajā skaitā, tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas liegumā "Liepājas ezers".

  Būvdarbus veica SIA “A-Land” saskaņā ar SIA “BM-Projekts” izstrādāto būvprojektu. Projekta kopējās izmaksas ir 317 877,87 eiro, no kurām 116 887,31 eiro ir ERAF finansējums un 5156,80 eiro – valsts budžeta dotācija.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv