Papildināts - Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai "Pumpurs" 2020. gadā16. marts, 2020Izglītība

  1 no 1

  Papildināts - Pamatojoties uz ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ir izmaiņas "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos". Projektu iesniegšanas termiņš nolikumā ir grozīts līdz 2020. gada 14. aprīlim (iepriekš līdz 2020. gada 23. martam).

  Grozījuma pamats ir Izglītības pārvaldes rīkojums.

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 1. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

  Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

  Konkursa mērķi

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

  Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

  Projektu konkursa dokumentācija

  Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

  Projekti jāiesniedz līdz 2020. gada 14. aprīlim (iepriekš līdz 2020. gada 23. martam): 

  • personīgi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36,
  • pasta sūtījumā, adresējot Uliha ielā 36, Liepājā, LV-3401,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: info@liepaja.edu.lv.

  Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu klātiene varēs saņemt 24. februārī un 2. martā, plkst. 15.00 Izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36, 4. kabinetā pie projektu koordinatores Daces Liepas.

  Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada 25. aprīlim.

  Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim, projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

  Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

  Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

  Papildu informācija

  Dace Liepa
  Projektu koordinatore
  Tālrunis: 63 489 170
  E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. 

  Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.