Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicina uz informatīvo sanāksmi par DL "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādi26. septembris, 2023Pašvaldība

  2023. gada 28. septembrī plkst. 18.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas ēkā (Rožu ielā 6, lielajā zālē) notiks īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Liepājas ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.  

  Plānu Liepājas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv.

  Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2023. gada 6. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@du.lv, tālrunis: 26 113 065.

  Informatīvajai sanāksmei ir iespējams pieslēgties attālināti.

  Sanāksmes darba kārtība

  • 18.00–18.05 Sanāksmes atklāšana. Daugavpils Universitātes pārstāvis.
  • 18.05–18.20 Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.
  • 18.20–18.35 Par dabas lieguma “Liepājas ezers” esošo stāvokli un problemātiku. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.
  • 18.35–19.00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Liepājas ezers”. Daugavpils Universitātes pārstāvis.
  • 19.00–20.00 Diskusija par ierosinājumiem, iedzīvotāju vēlmēm un teritorijas apsaimniekošanas iespējām nākotnē.

  Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Liepājas valstspilsētas pašvaldības īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Liepājas ezers” (projekta Nr.1-08/45/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

  Papildu informācija

  Uldis Valainis
  Daugavpils Universitāte
  Tālrunis: 26 113 065
  E-pasts: uldis.valainis@du.lv