Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicinājums apspriest plānoto koku ciršanu Krūmu ielas daļas izbūvei18. jūlijs, 2022Paziņojumi

  No 18. līdz 27. jūlijam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par trīs koku ciršanu Krūmu ielā, blakus bijušajai Liepājas internātpamatskolai, sakarā ar plānoto ielas posma izbūves ieceri.

  Apstādījumu uzraudzības komisijā 10. jūlijā ir saņemts SIA “VCI” iesniegums, kurā tiek lūgta atļauja paredzēt trīs koku ciršanu Krūmu ielā, saistībā ar būvprojekta “Krūmu ielas posma izbūve no Krūmu ielas 63A līdz Sakņu ielai, Liepājā” izstrādi.

  Projekta risinājums paredz izbūvēt grants seguma brauktuvi septiņu metru platumā un ielas apgaismojumu ielas posmā no īpašuma Krūmu ielā 63A līdz Sakņu ielai. Tādējādi pašvaldība varētu izbūvēt šo ielu posmu, perspektīvā to turpinājumus, paaugstināt satiksmes drošību un veicināt apbūves iespējamību pieguļošajos zemesgabalos. Lai būtu iespējams realizēt izstrādāto risinājumu, nepieciešama koku ciršana.

  Skatīt: koku ciršanas apspriešanas planšete (.pdf)

  Kopumā projekta iecere paredz piecu koku ciršanu. Apstādījumu uzraudzības komisijas pārstāvjiem apskatot situāciju dabā, nolēma:

  • par divu kanādas papeļu ciršanu, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldības atļauja nav nepieciešama,
  • bet par trīs kanādas papeļu ciršanu, kas aug Krūmu ielas sarkanajās līnijās, rīkot publisko apspriešanu, uzklausot iedzīvotāju vērtējumu.

  Publiskās apspriešanas anketu līdz 27. jūlijam var aizpildīt:

  • elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv. Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
  • drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

  Publiskās apspriešanas laikā koki Krūmu ielā, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.

  Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija. Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

  Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldība pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu Krūmu ielā sakarā ar plānoto ielas izbūves ieceri.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne
  Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv