Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Apstādījumu uzraudzības komisija izskatījusi vairākus būvprojektus, kuros paredzēta koku ciršana2. augusts, 2022Nekustamais īpašums un būvniecība

  1 no 1Meldru iela.

  Liepājas Apstādījumu uzraudzības komisija šī gada jūnijā un jūlijā ir izskatījusi vairākus iesniegtos būvprojektus, kuros paredzēta koku ciršana. Komisija, izskatot iesniegtos projektus, tos izvērtēja, apskatīja situāciju dabā, iepazinās ar arboristu atzinumu, pārliecinājās par iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, kā arī uzklausīja sabiedrības viedokli, kas izteikts publiskajās apspriešanās.

  Atkārtoti izskatot katru jautājumu un pieņemot gala lēmumu, komisija ņēma vērā gan publiskās apspriešanas rezultātus, gan arī atkārtoti izvērtēja projektētāja iesnieguma atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu un vērtējumu vēl no citiem aspektiem.

  Meldru ielas apspriešana

  Apstādījumu uzraudzības komisija 26. aprīlī saņēma SIA “EAE” iesniegumu, kurā pašvaldībai lūgta atļauja veikt koku ciršanu Meldru ielā, posmā no Dūņu ielas līdz īpašumam Meldru ielā 12. Uzņēmums pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma izstrādā būvprojektu, kas paredz Meldru ielas pārbūvi, plānojot teritorijas attīstību nākotnē.

  Lai varētu realizēt projekta ieceri, no 18. līdz 27. maijam par 41 koka ciršanu tika organizēta publiskā apspriešana, uzklausot sabiedrības viedokli. Uzzināt vairāk.

  Par trīs kokiem tika jautāts un saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Tajā pārvalde norādīja, ka viena baltā vītola, vienas blīgznas un vienas potenciāli bīstamas holandes liepas, kas aug Meldru ielas sarkanajās līnijās, nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem. Izsludinātajā publiskajā apspriešanā viedokli izteica divi respondenti, no kuriem viens atbalstīja plānoto koku nociršanu saistībā ar infrastruktūras attīstību, bet viens neatbalstīja, paužot domas, vai nav iespējams cits veids kā izcirst.

  Komisija, atkārtoti izskatot šo jautājumu, pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt visu paredzēto koku ciršanu.

  Skuju ielas apspriešana

  3. maijā Apstādījumu uzraudzības komisija saņēma SIA “Evolution Road” iesniegumu, kurā prasīta atļauja veikt koku ciršanu, kas aug Skuju ielas sarkanajās līnijās, kur paredzēta ielas brauktuves izbūve. Uzņēmums pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma izstrādā būvprojektu Skuju ielas brauktuves izbūvei, posmā starp Rudzu un Jāņa Asara ielu.

  Apstādījumu uzraudzības komisija nolēma par septiņu koku ciršanu organizēt publisko apspriešanu, uzklausot sabiedrības viedokli. Uzzināt vairāk.

  No 13. līdz 22. jūnijam izsludinātajā publiskajā apspriešanā viedokli izteica divi respondenti, no kuriem viens izteica atbalstu, pamatojot ar to, ka personīgi nav pievērsis uzmanību šiem kokiem, bet viens neatbalstīja plānoto koku nociršanu, norādot, ka vienīgie iemesli cirst kokus būtu tad, ja tie būtu slimi vai bīstami.

  Komisija, atkārtoti izskatot šo jautājumu, pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt paredzēto koku ciršanu, izņemot viena trauslā vītola nozāģēšanu, kas ir labā stāvoklī un netraucē ielas izbūves darbiem, līdz ar to netika atbalstīta tā nozāģēšana.                       

  Pļavu un Ābeļu ielas apspriešana                                                        

  31. maijā komisija saņēma SIA “Evolution Road” iesniegumu, kurā lūgta atļauja veikt koku ciršanu Pļavu un Ābeļu ielā saistībā ar pārbūves ieceri. Uzņēmums pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma izstrādā būvprojektus šo ielu pārbūvei uz asfalta segumu.

  Saistībā ar būvprojektu izstrādi un paredzēto koku ciršanu, kas aug Pļavu un Ābeļu ielas sarkanajās līnijās, tika jautāts iedzīvotāju viedoklis. Uzzināt vairāk.

  No 17. līdz 26. jūnijam ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā. Apkopojot apspriešanas rezultātus par četru koku ciršanu Ābeļu ielā, komisija konstatēja, ka trīs respondenti atbalsta ieceri saistībā ar plānoto asfalta seguma izbūvi Ābeļu ielā, bet viens – neatbalsta, norādot, ka nav pamatojuma mainīt ielas seguma veidu. Bet par plānoto sešu koku ciršanu Pļavu ielā viedokli izteica trīs respondenti, no kuriem divi atbalsta plānoto ielas pārbūvi un attīstību, bet viens neatbalstīja, norādot, ka nav pamatojuma mainīt ielas seguma veidu.

  Komisija, atkārtoti izskatot koku ciršanas ieceri abās ielās, pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt paredzēto koku ciršanu gan Pļavu, gan Ābeļu ielā.

  Krūmu ielas apspriešana

  10. jūlijā pašvaldībā ar iesniegumu vērsās SIA “VCI” ar lūgumu paredzēt trīs koku ciršanu Krūmu ielā saistībā ar būvprojekta “Krūmu ielas posma izbūve no Krūmu ielas 63A līdz Sakņu ielai, Liepājā” izstrādi, ko uzņēmums izstrādā pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma.

  No 18. līdz 27. jūlijam ikviens interesents bija ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā par trīs koku ciršanu Krūmu ielā sakarā ar plānoto ielas posma izbūves ieceri. Uzzināt vairāk.

  Viedokli izteica viens iedzīvotājs, norādot, ka projektētāja nemākulības dēļ nav jācērt koki.

  Komisija, atkārtoti izskatot koku ciršanas ieceri konceptuāli atbalstīja trīs paredzēto koku ciršanu.

  Papildu informācija

  Margarita Teivāne
  Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekte
  Tālrunis: 63 404 418
  E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv