Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālā informācija un apraksts par plānošanu

Teritorijas attīstības plānošanas sistēma (TAPIS)

Visi Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami ne tikai Liepājas pašvaldības mājaslapā, bet arī Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā, ko nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šajā vietnē ir pieejami visu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti un tos var apskatīt jebkurš iedzīvotājs.

Vispārīgs apraksts par plānošanu

Attīstības plānošanas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.

Attīstības plānošana ir nepārtraukts process, kas iedalāms trīs cikliskos posmos:

  1. Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde/aktualizācija,
  2. Dokumentu īstenošana/ieviešana,
  3. Dokumentu īstenošanas uzraudzība un novērtēšanu.

Liepājas pilsētas pašvaldībai ir pienākums izstrādāt vairākus dažāda termiņa attīstības plānošanas dokumentus un nodrošināt šo dokumentu ieviešanu, uzraudzību un novērtēšanu. Vienlaikus Liepājas pašvaldībai ir pienākums arī līdzdarboties valsts un reģiona līmeņa plānošanā un sniegt priekšlikumus šo dokumentu izstrādē, nodrošinot Liepājas interešu aizstāvību.

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 23. septembris, 2019
  • 17. augusts, 2022