Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības plānošanas dokumentu uzraudzība un novērtēšana

Uzraudzība tiek veikta ar mērķi izvērtēt teritorijas attīstības progresu un Liepājas pilsētas attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

Uzraudzības sistēmas elementi ir rezultatīvie rādītāji un institūcijas, kas veic attīstības programmas uzraudzību.

Uzraudzības procesā iesaistās visas Rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības institūcijas.

Uzraudzības procesā iegūtā informācija ir pamats Liepājas pilsētas attīstības programmas novērtējuma veikšanai.

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam uzraudzības ziņojumi pa gadiem

  1. Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu.
  2. Uzraudzības ziņojums par 2020. gadu.
  3. Uzraudzības ziņojums par 2019. gadu.
  4. Uzraudzības ziņojums par 2018. gadu.
  5. Uzraudzības ziņojums par 2017. gadu.
  6. Uzraudzības ziņojums par 2016. gadu.
  7. Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu.

Publiskais pārskats

Lai informētu sabiedrību par Liepājas pilsētas pašvaldības ikgadējiem darbības rezultātiem, tai skaitā attīstības programmas īstenošanas gaitu, pašvaldība katru gadu gatavo publisko pārskatu.

  • Atjaunots:
  • 13. jūlijs, 2022