Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības plānošanas dokumentu uzraudzība un novērtēšana

Uzraudzības tiek veikta ar mērķi izvērtēt teritorijas attīstības progresu un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam īstenošanas gaitā sasniegto. Ikgadējo uzraudzības ziņojumu katra pašvaldība izstrādā atsevišķi.

Uzraudzības sistēmas elementi ir rezultatīvie rādītāji un institūcijas, kas veic attīstības programmas uzraudzību.

Uzraudzības procesā iesaistās visas Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plānā 2022.–2027. gadam norādītās par aktivitāšu vai projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības institūcijas.

Uzraudzības procesā iegūtā informācija ir pamats Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam novērtējuma veikšanai.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Liepājas valstspilsētas uzraudzības ziņojumi pa gadiem

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam uzraudzības ziņojumi pa gadiem

  1. Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu.
  2. Uzraudzības ziņojums par 2020. gadu.
  3. Uzraudzības ziņojums par 2019. gadu.
  4. Uzraudzības ziņojums par 2018. gadu.
  5. Uzraudzības ziņojums par 2017. gadu.
  6. Uzraudzības ziņojums par 2016. gadu.
  7. Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu.

Publiskais pārskats

Lai informētu sabiedrību par Liepājas pilsētas pašvaldības ikgadējiem darbības rezultātiem, tai skaitā attīstības programmas īstenošanas gaitu, pašvaldība katru gadu gatavo publisko pārskatu.

  • Atjaunots:
  • 6. jūlijs, 2023