Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā adrese ir bijusi Liepājas pilsētā un:

 • par šo personu nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu (tiek piešķirts pabalsts līdz 300 eiro);
 • par šo personu piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 300 eiro (tiek piešķirta starpība starp 300 eiro un valsts izmaksāto pabalstu);
 • ja par mirušo personu, kura bijusi ārzemnieks, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, nav izmaksāts apbedīšanas pabalsts atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem vai par mirušo personu izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par noteikumu 80. punktā noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru;
 • apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 300 eiro, bet ne vairāk kā faktiskie apbedīšanas izdevumi. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai ārvalsts institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Apbedīšanas pabalsts ietver izdevumus par šādiem apbedīšanas pakalpojumiem: zārka iegāde, morga pakalpojumi, transporta pakalpojumi, pakalpojumi kapsētā (kapa rakšana, instrumentu noma, dvieļu komplekta izmantošana, nesēju-racēju pakalpojumi).

Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:

 • iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu);
 • rēķinu (ja par pakalpojumu nav samaksāts), kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti (ja par pakalpojumu ir samaksāts). Izdevumus apliecinošajos dokumentos jābūt norādītam mirušās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Personas pie Sociālā dienesta darbiniekiem var pieteikties šādos veidos:

 • Zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655
 • Izmantojot e-pieraksta sistēmu, aizpildot pieteikuma anketu. Darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru un precizēs nākamos soļus, kas veicami palīdzības kārtošanai.

Konsultācijai un saziņai

 • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
 • Sociālā dienesta filiāle, Ģ. Baloža ielā 1, 1. kabinetā. Tālrunis: 63 456 185
 • Sociālā dienesta filiāle, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Pabalsta saņemšana

Apbedīšanas pabalstu ieskaita pabalsta pieprasītāja kontā, izmaksā kredītiestādē vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču pavadzīmi – rēķinu.

Ja pabalsts tiek atteikts, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski (ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi), norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Apbedīšanas pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 21. novembris, 2023