Iestādes

12. Sociālais dienests

Sociālais dienests palīdz personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Liepājas Sociālais dienests nodrošina:

  • Sociālo palīdzību – naudas vai mantisku pabalstu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai;
  • Sociālos pakalpojumus – atbalsta sniegšana personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ gan dzīvesvietā, gan ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs;
  • Sociālo darbu – profesionāla palīdzība personām un ģimenēm dažādās krīzes situācijās, lai veicinātu vai atjaunotu viņu spēju patstāvīgi dzīvot un funkcionēt.

Atrašanās vieta un darba laiks

Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests"
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Skatīt: atrašanās vieta kartē
Plašāka informācija: Sociālais atbalsts un pabalsti

Sociālā dienesta filiāles

  • Sociālā dienesta filiālē Ģ. Baloža ielā 1. Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiālē Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30–17.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00
Pirmssvētku dienās: saīsināts darba laiks par 1 stundu

Pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00–16.00
Otrdiena: 9.00–16.00
Ceturtdiena: 10.00–18.00
Piektdiena: 9.00–16.00

Kontakti

Klientu pieņemšanu klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta!

Klientu apkalpošana
Tālrunis: 63 489 655
E-pasts: socialais.dienests@liepaja.lv

Direktore
Linda Krasovska
Tālrunis: 63 489 665

Skatīt: sociālā dienesta darbinieku kontaktus.

Rekvizīti

Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests"
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000035266
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV42UNLA0022600106000

Noderīga informācija

Papildu informācija

Liepājas sociālā dienesta ēka
1 no 1Liepājas sociālā dienesta ēka E. Veidenbauma ielā 3
  • Atjaunots:
  • 28. jūlijs, 2020