Iestādes

12. Sociālais dienests

Sociālais dienests palīdz personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Iestāde sniedz materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijās nonākušām ģimenēm vai personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Iestādes speciālisti veic sociālo darbu ar personām un ģimenēm, kā arī attīsta un sniedz iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus.

Atrašanās vieta un darba laiks

Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests"
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Skatīt: atrašanās vieta kartē
Plašāka informācija: Sociālais atbalsts un pabalsti

Sociālā dienesta filiāles

  • Sociālā dienesta filiālē Ģ. Baloža ielā 1. Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiālē Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00
Pirmssvētku dienās: saīsināts darba laiks par 1 stundu

Pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00–16.00
Otrdiena: 9.00–16.00
Ceturtdiena: 10.00–18.00
Piektdiena: 9.00–16.00

Rekvizīti

Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests"
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000035266
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV42UNLA0022600106000

Kontakti

Klientu apkalpošana
Tālrunis: 63 489 655
E-pasts: socialais.dienests@liepaja.lv

Direktore
Linda Krasovska
Tālrunis: 63 489 665

Skatīt: sociālā dienesta darbinieku kontaktus.

Noderīga informācija

Papildu informācija

Liepājas sociālā dienesta ēka
1 no 1Liepājas sociālā dienesta ēka E. Veidenbauma ielā 3