Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Arī juridiskas personas aicinātas pieteikties Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai30. maijs, 2022Pašvaldība

  Atbalsts Ukrainai
  1 no 1

  Lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, arī juridiskas personas aicinātas sniegt atbalstu un bez maksas izmitināt ukraiņus sev piederošā īpašumā, saņemot par to Liepājas valstspilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu par faktisko izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu līdz 120 dienām.

  Līdz šim šādu atbalsta mehānismu varēja izmantot tikai fiziskas personas.

  Lai pieteiktu sev piederošu mājokli Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, īpašniekam 14 dienu laikā no dienas, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja uzņemšana, jāaizpilda pieteikums, kas pieejams pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā Atbalsts Ukrainai.

  Aizpildīts un elektroniski parakstīts iesniegums, kā arī dokumenta kopija, kas apliecina tiesības uz īpašumu, jānosūta uz e-pastu izmitinasana@liepaja.lv vai jāiesniedz klātienē, Rožu ielā 6, 106. kabinetā vai Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Iesniegtos pieteikumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, izvērtēs pašvaldība, pieņemot lēmumu par finansiālās atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu tās piešķiršanai.

  Fiziskām un juridiskām personām ir tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās, bez maksas izmitinot no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus. Kompensācija noteikta 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām. Izmitinātājs atlīdzību var saņemt neatkarīgi no tā, vai Ukrainas civiliedzīvotājs izmitināts brīvā dzīvojamā platībā, vai arī izmitinātājs pats uzturas šajā mājoklī.

  Atlīdzība tiks piešķirta par periodu, kas nav ilgāks par 120 dienām, un tas uzskaitāms no pieteikumā norādītā izmitināšanas sākuma datuma. Atlīdzība par sniegtajiem izmitināšanas pakalpojumiem tiks izmaksāta no Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta vienu reizi mēnesī.

  Juridiska persona, kura saņem atlīdzību par izmitināšanu, netiek atbrīvota no Uzņēmuma ienākumu nodokļa nomaksas.

  Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Liepājas pašvaldība īsteno saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 71. pantu, 12. pantu un Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumiem Nr. 168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā potenciālie izmitinātāji var vērsties Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, 106. kabinetā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai rakstīt uz e-pastu: izmitinasana@liepaja.lv un zvanīt pa tālruni 27 760 800.

  Līdz 30.maijam Liepājas pilsētas pašvaldībā saņemti 81 fizisko personu pieteikumi par kopskaitā 228 Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu.

  Kopumā Liepājā un novadā patvērumu raduši jau 1338 cilvēki – 1066 Liepājā un 272 novadā.

  Liepājas valstspilsētas pašvaldība kopā ar valsts institūcijām un biedrībām izveidojusi vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainas pilsoņiem – pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Atbalsts Ukrainai vienkopus apkopoti svarīgākie kontakti, lai katrs cilvēks pēc savas vajadzības varētu sazināties ar sev interesējošo institūciju.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: samd@liepaja.lv