Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Atbalsts Ukrainai / Підтримка українцям21. decembris, 2023Pašvaldība

  Valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanu Ukrainai un Ukrainas pilsoņiem. 

  Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrācija Liepājā

  Ukrainas civiliedzīvotāju pirmreizējā reģistrācija tiek nodrošināta Liepājas domes telpās, Rožu ielā 6. Apmeklētāji aicināti iepriekš pierakstīties, zvanot uz Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centru pa 63 404 750.

  Veicot pirmreizējo reģistrāciju, Ukrainas civiliedzīvotājiem iespējams saņemt arī telefonu SIM kartes un konsultāciju par primārā atbalsta – izmitināšanas un ēdināšanas – nodrošināšanu Liepājas pašvaldībā.

  Tāpat, atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam, Liepājas pašvaldība nodrošina sociālās, izglītības un veselības aprūpes jomas pakalpojumus, kā arī dažādu vietējo nevalstisko organizāciju atbalsta pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem – tostarp tūlītēju humāno palīdzību.

  Informatīvie tālruņi

  Informatīvie tālruņi par atbalsta iespējām Liepājā ukraiņiem

  Інформаційні телефони про можливості підтримки українців у м.Лієпая

  Справочные телефоны для помощи украинцам в Лиепае

  Diennakts informatīvais tālrunis

  Vienotais valsts diennakts informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” 27 380 380 

  Mājsaimniecības kompensācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai

  Lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, fiziskas un juridiskas personas aicinātas sniegt atbalstu un bez maksas izmitināt ukraiņus sev piederošā mājsaimniecībā, saņemot par to Liepājas valstspilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu par izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu līdz 120 dienām.

  Lai pieteiktu savu mājokli Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, mājokļa īpašniekam vai īrniekam 14 dienu laikā no dienas, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja uzņemšana, jāaizpilda pieteikums.

  Lejuplādei: pieteikums par atlīdzību (.doc)

  Pieteikuma iesniedzējam jāparaksta un kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs ir iepazinies ar noteikumiem par personu datu apstrādi.

  Aizpildīts un elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta uz e-pastu izmitinasana@liepaja.lv vai jāiesniedz klātienē, Rožu ielā 6, Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā. 

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā esošie un potenciālie izmitinātāji var vērsties Liepājas Centrālajā administrācijā, rakstot uz e-pastu: izmitinasana@liepaja.lv vai zvanot pa tālruni 63 404 722.

  Papildu informācija:

  Sabiedriskā transporta atvieglojumi

  Lai pieteiktos atbalstam par sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apmērā, Ukrainas civiliedzīvotājam jāvēršas ar pieteikumu Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā. Abonementa biļete būs derīga 120 dienas no abonementa biļetes izsniegšanas dienas. Lasīt vairāk

  Vienas pieturas aģentūra

  Ārzemniekiem – trešo valstu pilsoņiem – Liepājas pašvaldībā pieejams Sabiedrības integrācijas fonda nodrošinātais pakalpojums Vienas pieturas aģentūra. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt vienuviet informatīvo atbalstu un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami pārceļoties uz dzīvi Latvijā personu veiksmīgai sociālekonomiskai iekļaušanai.

  Vienas pieturas aģentūras darbinieki sniedz konsultācijas un praktisku palīdzību šādās jomās – migrācija, nodarbinātība, mājoklis, veselības aprūpe, sociālais atbalsts un aizsardzība, izglītība u.c.

  Vienas pieturas aģentūras sniegtie pakalpojumi Liepājas pašvaldībā:

  • Konsultācijas klātienē un attālināti (pa tālruni, e-pastā);
  • Tulkošana – mutiskā un rakstiskā;
  • Psihologa un psihoterapeita atbalsts;
  • Juridiskā palīdzība.

  Vienas pieturas aģentūras Liepājas filiāles kontaktinformācija: Rožu iela 6, tālrunis: +371 29570364, e-pasts: hello@sif.gov.lv.

  Noderīgi

  Iespēja palīdzēt

  Vienotā platforma ukraiņu atbalstam palidziukrainai.lv jeb www.ukraine-latvia.com

  • Ukrainas iedzīvotājiem – ierodoties Latvijā, lūgums reģistrēties, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai. Tīmekļvietnē pieejama ukraiņiem informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.
  • Latvijas iedzīvotājiem – ja vēlies sniegt palīdzību ukraiņiem, reģistrējies tīmekļvietnē, lai informētu par palīdzības iespējām.

  Aicinājums iedzīvotājiem, kuri ir gatavi palīdzēt, individuāli nedoties uz robežkontroles punktiem, bet gan sazināties ar nevalstiskām organizācijām vai valsts institūcijām, kas koordinē palīdzības sniegšanu un kas informēs, kur un kāda palīdzība patiesi ir nepieciešama.

  Katra iespēju robežās aicinām sniegt atbalstu, ziedojot ziedot.lv platformā: ziedot.lv/ukrainai.