Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veselības aprūpes speciālistu piesaistes programma

Veselības aprūpes speciālistu piesaistes programma izveidota, lai veicinātu deficīto specialitāšu ārstu piesaisti Liepājas Reģionālajai slimnīcai, nodrošinot dzīvesvietas un transporta izdevumu segšanu.

Dzīvesvietas izdevumu segšana

Ārstam, uzsākot darbu Liepājas Reģionālajā slimnīcā, programmas ietvaros tiek nodrošināts atbalsts:

  • dzīvokļa pilnīga īres izdevumu segšana pirmajā darbības gadā,
  • pakāpenisku slimnīcas segtās daļas samazināšanu par 10% katru nākošo gadu.

Īres līgums tiek slēgts uz termiņu līdz astoņiem gadiem.

Lēmumu par dzīvokļa īrēšanu izvērtē un pieņem Liepājas slimnīcas valde, ņemot vērā šādus nosacījumus:

  • sertificētam ārstam ir noslēgts pastāvīgs darba līgums ar Liepājas slimnīcu vai ārstam - rezidentam ir noslēgts terminēts rezidenta darba līgums un pēc rezidentūras beigšanas ar jauno speciālistu tiks slēgts pastāvīgs darba līgums ar Liepājas slimnīcu,
  • ārsts pārceļas pastāvīgam darbam dzīvot uz Liepāju no citas apdzīvotas vietas,
  • sertificēta ārsta specialitāte vai ārsta - rezidenta iegūstamā specialitāte ir būtiski nepieciešama Liepājas slimnīcas deleģēto funkciju nodrošināšanai, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Transporta izdevumu segšana

Ārstam, uzsākot darbu Liepājas Reģionālajā slimnīcā, ir iespēja saņemt transporta izdevumu segšanu uz darba vietu Liepājā.

Cilvēkresursu piesaistes programmu veselības aprūpei Liepājā īsteno kopš 2008. gada.

Topošo speciālistu stipendiju programma

Reizi gadā pašvaldība nosaka prioritārās specialitātes, kuru atbalstam tiek piešķirta pašvaldības stipendija. Arī topošajiem ārstiem un ārstiem – rezidentiem ir iespēja saņemt Liepājas pašvaldības stipendiju minimālās darba algas apmērā. Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta reizi gadā, ap 1. oktobri.

Papildu informācija

Edvīns Striks
Liepājas Reģionālā slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 63 403 222 (slimnīcas sekretāre)
E-pasts: edvins.striks@liepajasslimnica.lv