Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Topošo speciālistu stipendiju programma

Reizi gadā pašvaldība nosaka prioritārās specialitātes, kuru atbalstam tiek piešķirta pašvaldības stipendija, lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai.

Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta reizi gadā, ap 1. oktobri.

Stipendijas apmērs mēnesī

Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā:

 • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro,
 • maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro,
 • savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro.

Stipendijas maksāšanas ilgums

 • bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus,
 • rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

Pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājā jānostrādā vismaz 5 gadi.

Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem

 • pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students,
 • sākot no 2. kursa, bet specialitātē "ārsts" – no 6. kursa,
 • atsevišķos gadījumos, ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību vai studiju procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1. kursa, izņemot pretendentus, kas apgūst specialitāti "ārsts",
 • maģistrants, doktorants, rezidents;
 • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.

Stipendiju konkursa rezultāti

 • 2022. / 2023. gads - piešķirtas stipendijas 13 topošajiem speciālistiem (4 ģimenes ārsti, 3 anesteziologi, reanimatologi, oftalmologs, traumatologs ortopēds, ārsts ķirurgs, 6. kurss - specialitāte ārsts, sociālais darbinieks, onkologs).
 • 2021. / 2022. gads - piešķirtas stipendijas 11 topošajiem speciālistiem (2 gastroenterologi, 2 ginekologi, 2 anesteziologi, reanimatologi, 2 kardiologi, 6. kurss - specialitāte ārsts, radiologs - terapeits, ģimenes ārsts).

Stipendijas piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu”

Papildu informācija

Iveta Zūzāne
Stipendiju piešķiršanas komisijas sekretāre
Tālrunis: 63 404 796
E-pasts: iveta.zuzane@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 29. septembris, 2022