Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti

Asistenta pakalpojums paredzēts personai ar invaliditāti, kura vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas, piemēram, nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi, bet tam nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai.

Pakalpojumu var saņemt persona ar I vai II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem un ja ir medicīniskās indikācijas transporta pabalsta saņemšanai.

Asistenta nepieciešamību pieaugušajiem cilvēkiem ar invaliditāti nosaka Sociālais dienests atbilstoši novērtēšanas anketai. Veicot izvērtējumu, tiek noteikts pakalpojuma apjoms un nepieciešamais asistenta atbalsta intensitātes koeficients.

Sociālais dienests piešķir personai ar invaliditāti attiecīgo stundu apjomu mēnesim, kuras persona ar asistenta atbalstu var izmantot sev vēlamajām darbībām.

Par pakalpojuma saņemšanu apliecinājums jāiesniedz reizi mēnesī - pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs ar parakstu apliecina iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu, norādot katrā dienā sniegto pakalpojuma stundu skaitu.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt iepriekš, zvanot Sociālajam dienestam uz tālruni: 63 489 666.

Asistenta pakalpojuma piešķiršanu nosaka:

*** Pakalpojuma "Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 30. jūnijs, 2021