Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsta dzīvokļa pakalpojums

Atbalsta dzīvokļa pakalpojums nodrošina īslaicīgu mājokli un sociālā darba speciālista palīdzību personai (ģimenei), kuras aprūpē ir viens vai vairāki bērni un kura nespēj sevi nodrošināt ar mājokli.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu ar dzīvojamo platību, jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums, norādot nepieciešamības pamatojumu.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem kārtējā gadā, ja Sociālais dienests sniedzis atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 668.

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumus nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".

*** Pakalpojuma "Atbalsta dzīvokļa pakalpojums " apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 5. aprīlis, 2024