Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsta dzīvokļa pakalpojums

Ģimene ar vismaz vienu bērnu, kura nokļuvusi krīzes situācijā, nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem ne no viena cita nepieciešamo palīdzību, ārkārtas gadījumā var tikt izmitināta šim mērķim paredzētā pašvaldības atbalsta dzīvoklī sociālajā mājā.

Pašvaldība atbalstu ar vietu pašvaldības dzīvoklī piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem pusgada periodā. Ja persona pilda Sociālā dienesta noteiktos līdzdarbības pienākumus, šo laiku iespējams pagarināt.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu ar dzīvojamo platību, jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums, norādot nepieciešamības pamatojumu.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 668.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma "Atbalsta dzīvokļa pakalpojums " apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv