Par Sociālo dienestu

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno sociālās funkcijas Liepājas pilsētā.

Liepājas Sociālais dienests nodrošina:

  1. Sociālo palīdzību – naudas vai mantisku pabalstu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai;
  2. Sociālos pakalpojumus – atbalsta sniegšana personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ gan dzīvesvietā, gan ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs;
  3. Sociālo darbu – profesionāla palīdzība personām un ģimenēm dažādās krīzes situācijās, lai veicinātu vai atjaunotu viņu spēju patstāvīgi dzīvot un funkcionēt.

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Adrese: E.Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000035266

Klientu apkalpošana
Tālrunis: 63 489 655

Pieņemšanas laiki: 
Pr.  9.00–16.00
Ot.  9.00–16.00
Ce. 10.00–18.00
Pk.  9.00–16.00

Linda Krasovska
Direktore 
Tālrunis: 63 489 667
Fakss: 63 489 664
E-pasts: socialais.dienests@liepaja.lv

Sociālais dienests darbojas saskaņā ar pašvaldības apstiprināto nolikumu.

Sociālā dienesta darbiniekiem savā darbā jāievēro profesionālās ētikas pamatprincipi un vispārējās uzvedības normas.