Par Sociālo dienestu

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno sociālās funkcijas Liepājas pilsētā.

Sociālais dienests darbojas saskaņā ar pašvaldības apstiprināto nolikumu.

Sociālā dienesta darbiniekiem savā darbā jāievēro profesionālās ētikas pamatprincipi un vispārējās uzvedības normas.

Liepājas Sociālais dienests nodrošina:

  1. Sociālo palīdzību – naudas vai mantisku pabalstu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai;
  2. Sociālos pakalpojumus – atbalsta sniegšana personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ gan dzīvesvietā, gan ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs;
  3. Sociālo darbu – profesionāla palīdzība personām un ģimenēm dažādās krīzes situācijās, lai veicinātu vai atjaunotu viņu spēju patstāvīgi dzīvot un funkcionēt.

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Adrese: E.Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000035266

Klientu apkalpošana
Tālrunis: 63 489 655

Pieņemšanas laiki: 
Pr.  9.00–16.00
Ot.  9.00–16.00
Ce. 10.00–18.00
Pk.  9.00–16.00

Linda Krasovska
Direktore 
Tālrunis: 63 489 667
Fakss: 63 489 664
E-pasts: socialais.dienests@liepaja.lv