Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Atbalsts ķēpājumu novēršanai

  Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu ēku īpašnieku atbalstam, kuru dzīvojamo māju fasādes, žogi, atbalsta sienas vai palīgēkas cietušas no apzīmēšanas jeb ķēpājumiem.

  Projektu konkurss 2021. gadā netiks izsludināts.

  Pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma konkursu, kurā nepieciešamo materiālu (krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādei iedzīvotāji var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 400 eiro.

  Projekta iesniedzējs var būt:

  • fiziska persona,
  • juridiska persona,
  • dzīvokļu īpašnieku kopība,
  • reliģiskas un sabiedriskā labuma organizācijas.

  Projekta pieteikuma sagatavošana

  Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši konkursa nolikumam.

  Aizpildītai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno:

  • vandālisma seku fotofiksācija,
  • kopīpašuma pārvaldīšanas līguma kopija, ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā pilnvarotā persona.

  Līdzfinansējumu var saņemt īpašumi bez nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

  Projekta pieteikumu var iesniegt:

  • Nekustamā īpašuma pārvaldē, Peldu ielā 5, otrajā stāvā,
  • Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

  Projektu izvērtēšanas un īstenošanas kārtība

  1. Pēc projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām Liepājas pilsētas Būvvalde divu nedēļu laikā izskata krāsojamo vai tīrāmo platību un krāsojamai platībai nosaka krāsas kodu.
  2. Pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus un lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu.
  3. Pēc lēmuma pieņemšanas komisija informē projekta pieteikumu iesniedzējus par konkursa rezultātiem.
  4. Nekustamo īpašumu pārvalde slēdz līgumu ar atbalstīto projektu pieteikumu iesniedzējiem par līdzfinansējuma piešķiršanu.
  5. Pēc līguma noslēgšanas pieteikumu iesniedzējs var sākt darbus.
  6. Pēc darbu īstenošanas un fotofiksācijas iesniegšanas Nekustamo īpašumu pārvaldei, pašvaldība pārskaita līdzfinansējumu uz īpašnieka kontu.

  Jautājumiem un konsultācijām

  Aivars Kaņka
  Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
  Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
  Konsultācijas klātienē: Peldu ielā 5, otrajā stāvā
  Tālrunis: 63 404 717
  E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 12. janvāris, 2021