Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atkārtotas apliecības vai izziņas pieprasīšana

Atkārtotas dzimšanas, laulību vai miršanas apliecības vai izziņas var pieprasīt:

  • Elektroniski, izmantojot www.latvija.lv:
    • atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
    • atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana;
    • atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.
  • Klātienē, Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Atkārtotas apliecības vai izziņas izsniegšana ir maksas pakalpojums, skatīt cenrādi.

Kontaktinformācija

Kristīne Šalme
Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Tālrunis: 63 422 418
E-pasts: kristine.salme@liepaja.lv

Anžela Dirvēna
Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Tālrunis: 63 422 418
E-pasts: anzela.dirvena@liepaja.lv

Pakalpojuma "Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana"apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv