Iestādes

4. Dzimtsarakstu nodaļa

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa"
Adrese: Lielā ielā 1, Liepāja
E-pasts: dzimtsarakstu.nodala@liepaja.lv
www.liepajasdzimtsaraksti.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Otrdiena: 13.00–17.00
Trešdiena: 8.30–12.30. No 14.00 laulību reģistrācijas ceremonijas
Ceturtdiena: 13.00–17.00
Piektdiena: 8.30–12.30. No 14.00 laulību reģistrācijas ceremonijas
Sestdiena: no 12.00 svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

Kontakti

Nodaļas vadītāja, laulību reģistrācija
Indra Štāle
Tālrunis: 63 422 261

Vadītājas vietniece, jaundzimušo reģistrācija
Dagmāra Bezļepkina
Tālrunis: 63 426 350

Arhīvs
Tālrunis: 63 422 418

Mirušo reģistrācija
Tālrunis: 63 427 014

Trauksmes cēlēju kontaktpersona
Antra Brūna
Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniece
Tālrunis: 63 404 794
E-pasts: antra.bruna@liepaja.lv

Skatīt: darbinieku un kontaktinformācijas sarakstu.

Papildu informācija

  • Liepājas dzimtsarakstu nodaļas nolikums.