Iestādes

4. Dzimtsarakstu nodaļa

Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā ielā 1, Liepāja
E-pasts: dzimtsarakstu.nodala@liepaja.lv
Mājaslapa: www.liepajasdzimtsaraksti.lv

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Otrdiena: no 13.00 līdz 17.00
Trešdiena: no 8.30 līdz 12.30. No 14.00 laulību reģistrācijas ceremonijas
Ceturtdiena: no 13.00 līdz 17.00
Piektdiena: no 8.30 – līdz 12.30. No 14.00 laulību reģistrācijas ceremonijas
Sestdiena:  no 12.00 svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas

Kontakti

Nodaļas vadītāja, laulību reģistrācija
Indra Štāle
Tālrunis: 63 422 261

Vadītājas vietniece, jaundzimušo reģistrācija
Dagmāra Bezļepkina
Tālrunis: 63 426 350

Arhīvs
Tālrunis: 63 422 418

Mirušo reģistrācija
Tālrunis: 63 427 014

Trauksmes cēlēju kontaktpersona
Antra Brūna
Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniece
Tālrunis: 63 404 794
E-pasts: antra.bruna@liepaja.lv

Skatīt pilnu Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku un kontaktinformācijas sarakstu.