Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Atvērta pieteikšanās interešu izglītības programmai “Iepazīsti Baltijas jūru”12. februāris, 2024Izglītība

  1 no 1

  Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja izsludina pieteikšanos izglītības iestādēm interešu izglītības programmas “Iepazīsti Baltijas jūru” apguvei, kas paredzēta 9. līdz 12. klašu audzēkņiem.

  Tuvojoties projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” noslēgumam, marta un aprīļa mēnesī skolēniem no visas Latvijas ir iespēja apgūt jaunizstrādāto programmu “Iepazīsti Baltijas jūru”. Programma sevī ietver tādas tēmas, kā Baltijas jūras ekoloģija, Baltijas jūras eitrofikācija, piesārņojums, Baltijas jūras fauna, flora un invazīvās sugas, Baltijas jūras telpiskā plānošana, apsaimniekošana u.c. Apgūstamās tēmas un aktivitāšu kopums vērš uzmanību uz savu ieradumu apzināšanos, to maiņu, lai saudzētu mūsu jūras ekosistēmu un veicinātu izpratni par tās resursiem.

  No visām programmas aktivitātēm īpaši izceļama ir lomu spēle “Mēs plānojam jūru”, kuras iedvesma un, savā ziņā, ideja aizsākās starptautiskā Baltijas jūras nometnē “LEARNING BY DOING” Somijas zooloģijas pētniecības stacijā Tvärminne, kurā piedalījās jaunieši no Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas pērnā gada vasarā.

  Lai spēle būtu pietuvināta reālai jūras telpas plānošanai, tās izstrādē piedalās pieredzējis jūras pētnieks, hidrobiologs Andris Andrušaitis. Spēle sastāvēs no lielformāta Baltijas jūras kartes un dalībnieki iejutīsies dažādu jomu pārstāvju lomās, tādās kā dabas aizsardzībā, zvejsaimniecībā, enerģētikā, militārajā drošībā u.c. Šīs idejas pamatā ir dot jauniešiem ieskatu reālā jūras vides plānošanā un gūt pieredzi, ieskatu jūras resursu un iesaistīto pušu interešu sabalansēšanā.

  Programmas ilgums ir 240 minūtes, tā tiek finansēta no projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” līdzekļiem. Nodarbības laikā klases skolēni tiek organizēti mazākās grupās aktivitāšu norises laikā. Programmas norises datumi - 26. un 27. marts, 2., 3., 8., 9., 10. un 11. aprīlis. Izglītības iestādēm tiek nodrošināta transporta izmaksu kompensācija.

  Informācija, lai pieteiktos nodarbībai:

  • Pieteikšanās programmas apguvei norit tikai elektroniski ZIIC tīmekļa vietnē, aizpildot rezervācijas anketu.
  • Pieteikšanās norit no 12. februāra līdz 22. februārim, vai līdz brīdim, kad saņemto pieteikumu skaits sasniedz 8 izglītības iestādes (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).
  • ZIIC administrācija sazināsies ar pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikums ir apstiprināts.

  Papildu informācija par pieteikšanos, zvanot uz tālruni: 26 644 834 vai rakstot e-pastu: dabasmaja@liepaja.edu.lv.

  Interešu izglītības programma “Iepazīsti Baltijas jūru” tiek izstrādātas projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Pētniecība un izglītība” projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1 025 341,78 eiro, no kurām 784 386,37 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 138 421,13 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, bet 102 534,28 eiro Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

  Informāciju sagatavoja

  Sniedze Više
  Liepājas Izglītības pārvaldes
  Zinātnes un izglītības inovāciju centra
  Vides eksperte
  Tālrunis: 26 644 834
  E-pasts: dabasmaja@liepaja.edu.lv