Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Lai palīdzētu nodrošināt jaundzimušā vajadzības, pašvaldība piešķir bērna piedzimšanas pabalstu. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam.

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs no 2023. gada 1. janvāra:

  • par vienu bērnu – 300 eiro,
  • ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 eiro par katru bērnu,
  • ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērnu – 1500 eiro par katru bērnu.

Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas. Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalsts jāpieprasa mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā.

Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt aizpildot iesniegumu un nosūtot to uz e--pastu socialais.dienests@liepaja.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu Liepāja, E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-LV-3401, vai klātienē iemetot pasta kastē pie Sociālā dienesta durvīm.

Pabalstu var pieprasīt arī reizē ar bērna reģistrēšanu Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā.

Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas.

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā naudā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai klātienē kredītiestādē,

Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma "Bērna piedzimšanas pabalsts" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Atjaunots:
  • 21. novembris, 2023