Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvaldes kompetence

Liepājas būvvalde veic pašvaldības atbildībā esošās funkcijas būvniecības jomā saskaņā ar būvvaldes nolikumu.

Liepājas būvvaldes darbiniekiem savā darbā jāievēro profesionālās ētikas pamatprincipi un vispārējās uzvedības normas. Būvvalde darbs ir atbilstošs ISO 9001:2015 noteiktajam standartam.

Būvvaldē var saņemt konsultācijas par būvniecību, aizpildīt nepieciešamos iesniegumus.

Risinot būvniecības jautājumus būvvaldē, līdzi jāņem īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns u.c. dokumenti).

Kontaktinformācija

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv

Skatīt:

Būvvaldes rekvizīti

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas būvvalde”
Reģistrācijas numurs: 90000437928
Konts: LV77UNLA0020900007322
Banka: A/S SEB BANKA
Kods: UNLALV2X

  • Atjaunots:
  • 30. oktobris, 2023