Būvvaldes kontaktinformācija

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde"
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000437928
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv

Vadība

Arvīds Vitāls
Būvvaldes vadītājs
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: arvids.vitals@liepaja.lv

Agija Kudrēviča
Būvvaldes vadītāja vietniece, Juridiskās daļas vadītāja p.i.
Tālrunis: 63 404 415
E-pasts: agija.kudrevica@liepaja.lv

Birojs

Gita Lukate
Biroja vadītāja
Tālrunis: 63 404 767
E-pasts: gita.lukate@liepaja.lv

Agnese Jakovele
Galvenā klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: agnese.jakovele@liepaja.lv

Agnese Tupese
Lietvedības pārzine
Tālrunis: 63 404 724
E-pasts:  agnese.tupese@liepaja.lv

Linda Stieģele
Lietvedības pārzine
Tālrunis: 63 404 424
E-pasts: linda.stiegele@liepaja.lv

Inga Benhena
Reklāmas inspektore, Apstādījumu uzraudzības komisijas sekretāre
Tālrunis: 63 404 420
E -pasts: inga.benhena@liepaja.lv

Iluta Ventaskraste
Arhīva pārzine
Tālrunis: 63 404 408
E-pasts: iluta.ventaskraste@liepaja.lv

Galvenie speciālisti

Uģis Kaugurs
Pilsētas arhitekts
Tālrunis: 63 404 749
E-pasts: ugis.kaugurs@liepaja.lv

Agita Ansule
Galvenā māksliniece
Tālrunis: 63 404 737
E-pasts: agita.ansule@liepaja.lv

Aigars Štāls
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 26 444 290
E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv

Dina Liepiņa
Galvenā grāmatvede
Tālrunis: 63 404 414
E-pasts: dina.liepina@liepaja.lv

Atvars Gūža
Vecākais datortīkla administrators
Tālrunis: 63 404 746
E-pasts: atvars.guza@liepaja.lv

Juridiskā daļa

Dace Riekstiņa
Juriste
Tālrunis: 63 404 748
E-pasts: dace.riekstina@liepaja.lv

Gundega Bērziņa
Juriste
Tālrunis: 63 404 723
E-pasts: gundega.berzina@liepaja.lv

Arhitektūras daļa

Gunta Šnipke
Arhitekte
Tālrunis: 63 404 772
E -pasts: gunta.snipke@liepaja.lv

Iveta Ansone
Arhitekte
Tālrunis: 63 404 411
E -pasts: iveta.ansone@liepaja.lv

Ilze Bernāte
Pieminekļu aizsardzības inspektore
Tālrunis: 63 404 419
E -pasts: ilze.bernate@liepaja.lv

Plānošanas daļa

Līga Ločmele
Galvenā zemes ierīcības inženiere
Tālrunis: 63 404 421
E -pasts: liga.locmele@liepaja.lv

Inga Krivcova
Zemes ierīcības inženiere
Tālrunis: 63 404 723
E -pasts: inga.krivcova@liepaja.lv

Anete Bērziņa
Teritorijas plānotāja (kartogrāfe)
Tālrunis 63 404 427 
E-pasts: anete.berzina@liepaja.lv

Margarita Teivāne
Ainavu arhitekte
Tālrunis: 63 404 418
E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv

Būvniecības procesu kontroles daļa

Agrita Kulvanovska
Vadītāja
Tālrunis: 63 404 766
E-pasts: agrita.kulvanovska@liepaja.lv

Būvinspekcija

Ivars Čīma
Vadītājs
Tālrunis: 63 404 769
E -pasts: ivars.cima@liepaja.lv

Uldis Cērps
Būvinspektors
Tālrunis: 63 404 416
E -pasts: uldis.cerps@liepaja.lv

Rigonda Stankeviča
Būvinspektore
Tālrunis: 63 404 739
E -pasts: rigonda.stankevica@liepaja.lv

Olmars Priede
Būvinspektors
Tālrunis: 63 404 410
E -pasts: olmars.priede@liepaja.lv

Normunds Reinholcs
Būvinspektors
Tālrunis: 63 404 409
E -pasts: normunds.reinholcs@liepaja.lv

Normunds Tupesis
Būvinspektors
Tālrunis: 63 404 417
E -pasts: normunds.tupesis@liepaja.lv

Santa Cinkus
Būvinspektora palīdze
Tālrunis: 63 404 423
E -pasts: santa.cinkus@liepaja.lv

Inženieru daļa

Jurijs Strižņovs
Galvenais būvinženieris
Tālrunis: 63 404 713
E-pasts: jurijs.striznovs@liepaja.lv

Agris Kleins
Vecākais būvinženieris
Tālrunis: 63 404 426
E -pasts: agris.kleins@liepaja.lv

Sindija Volkeviča
Ģeodēzijas inženiere
Tālrunis: 63 404 738
E-pasts: sindija.volkevica@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 14. aprīlis, 2021