Būvvaldes kontaktinformācija

Vadība

Agrita Kulvanovska
Būvvaldes vadītāja
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: agrita.kulvanovska@liepaja.lv

Arvīds Vitāls
Būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs
Tālrunis: 63 404 422
E-pasts: arvids.vitals@liepaja.lv

Birojs

Gita Lukate
Biroja vadītāja
Tālrunis: 63 404 767
E-pasts: gita.lukate@liepaja.lv

Aigars Štāls
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 26 444 290
E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv

Terēze Fuglica
Galvenā klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: tereze.fuglica@liepaja.lv

Jana Fromane
Lietvedības pārzine
Tālrunis: 63 404 724
E-pasts: jana.fromane@liepaja.lv

Linda Stieģele
Lietvedības pārzine
Tālrunis: 63 404 724
E-pasts: linda.stiegele@liepaja.lv

Iluta Ventaskraste
Arhīva pārzine
Tālrunis: 63 404 408
E-pasts: iluta.ventaskraste@liepaja.lv

Atvars Gūža
Vecākais datortīkla administrators
Tālrunis: 63 404 746
E-pasts: atvars.guza@liepaja.lv

Galvenie speciālisti

Agita Ansule
Galvenā māksliniece
Tālrunis: 63 404 737
E-pasts: agita.ansule@liepaja.lv

Jurijs Strižņovs
Galvenais būvinženieris
Tālrunis: 63 404 713
E-pasts: jurijs.striznovs@liepaja.lv

Dina Liepiņa
Galvenā grāmatvede
Tālrunis: 63 404 414
E-pasts: dina.liepina@liepaja.lv

Juridiskā daļa

Agija Kudrēviča
Vadītāja
Tālrunis: 63 404 415
E-pasts: agija.kudrevica@liepaja.lv

Dace Riekstiņa
Juriste
Tālrunis: 63 404 748
E-pasts: dace.riekstina@liepaja.lv

Gundega Rolava
Juriste
Tālrunis: 63 404 723
E-pasts: gundega.rolava@liepaja.lv

Arhitektūras daļa

Gunta Šnipke
Rajona arhitekte
Tālrunis: 63 404 772
E -pasts: gunta.snipke@liepaja.lv

Iveta Ansone
Rajona arhitekte
Tālrunis: 63 404 411
E -pasts: iveta.ansone@liepaja.lv

Ilze Bernāte
Pieminekļu aizsardzības inspektore
Tālrunis: 63 404 419
E -pasts: ilze.bernate@liepaja.lv

Inga Benhena
Reklāmas inspektore
Tālrunis: 63 404 420
E -pasts: inga.benhena@liepaja.lv

Laura Stilbiņa
Jaunākā ainavu arhitekte
Tālrunis: 63 404 723
E -pasts: laura.stilbina@liepaja.lv

Margarita Teivāne
Ainavu arhitekte
Tālrunis: 63 404 723
E-pasts: maragrita.teivane@liepaja.lv

Plānošanas daļa

Līga Ločmele
Galvenā zemes ierīcības inženiere
Tālrunis: 63 404 421
E -pasts: liga.locmele@liepaja.lv

Inga Krivcova
Zemes ierīcības inženiere
Tālrunis: 63 404 723
E -pasts: inga.krivcova@liepaja.lv

Būvinspekcija

Ivars Čīma
Vadītājs
Tālrunis: 63 404 769
E -pasts: ivars.cima@liepaja.lv

Uldis Cērps
Būvinspektors
Tālrunis: 63 404 416
E -pasts: uldis.cerps@liepaja.lv

Rigonda Stankeviča
Būvinspektore
Tālrunis: 63 404 739
E -pasts: rigonda.stankevica@liepaja.lv

Olmars Priede
Būvinspektors
Tālrunis: 63 404 417
E -pasts: olmars.priede@liepaja.lv

Normunds Reinholcs
Būvinspektors
Tālrunis: 63 404 416
E -pasts: normunds.reinholcs@liepaja.lv

Normunds Tupesis
Būvinspektora palīgs
Tālrunis: 63 404 417
E -pasts: normunds.tupesis@liepaja.lv

Santa Cinkus
Būvinspektora palīdze
Tālrunis: 63 404 417
E -pasts: santa.cinkus@liepaja.lv

Inženierkomunikāciju daļa

Agris Kleins
Vecākais būvinženieris
Tālrunis: 63 404 738
E -pasts: agris.kleins@liepaja.lv

Normunds Biters
Ģeodēzijas inženieris
Tālrunis: 63 404 738
E -pasts: normunds.biters@liepaja.lv