Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Darbu atsākuši Liepājas Sociālā dienesta Pensionāru dienas centri18. septembris, 2023Sociālais atbalsts

  Seniori vingro sporta zēlē
  1 no 1

  Aktīva rosība pēc vasaras pārtraukuma atsākusies abos Liepājas Sociālā dienesta pensionāru dienas centros Vecliepājā un Karostā, aicinot seniorus kopīgi saturīgi pavadīt brīvo laiku gan pašdarbības pulciņu nodarbībās un aktīvā atpūtā, gan tiekoties ar dažādiem interesantiem cilvēkiem un uzzinot ko jaunu.

  Rudens pasākumu sezonas atklāšana Dienas centrā Klaipēdas ielā 96a notika 12. septembrī ar tikšanos ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Aiju Barču, kura informēja par senioriem aktuāliem jautājumiem valsts likumdošanā un pensiju sistēmā.

  Savukārt otrdien, 19. septembrī plkst 13.00 plānota muzikāli literāra pēcpusdiena kopā ar aktrisi Sigitu Jevgļevsku. Kuplā viesu pulkā, ar ansambļa “ Kurzemīte” muzikālajiem priekšnesumiem šomēnes tika atzīmēta arī ilggadējās Dienas centra vadītājas Astrīdas Vērdiņas apaļā jubileja.

  Abos pensionāru dienas centros atsākušās pulciņu nodarbības. Klaipēdas ielas Pensionāru dienas centrā darbojas sieviešu vokālais ansamblis "Kurzemīte", dejotāju kopa, galda spēļu pulciņš, kulinārijas pulciņš un vingrošanas grupa. Jauniem dalībniekiem vēl iespējams pieteikties dejot un spēlēt galda spēles. Pavisam pulciņos katru gadu aktīvi iesaistās ap 60 aktīvie seniori. Centrs darbojas katru darba dienu no plkst. 11.00–17.00, vairāk informācijas pa tālruni: 26 626 583.

  Savukārt Karostas Pensionāru dienas centrs Ģenerāļa Baloža ielā 1 atvērts darba dienās no 10.00 līdz 16.00. Centrā iespējams izlasīt laikrakstu "Kurzemes Vārds", ir dažādas galda spēles, puzles brīvā laika pavadīšanai. Darba dienās no 9.00 līdz 12.00 7. kabinetā senioriem pieejama arī internetbanka komunālo maksājumu veikšanai un izdruku veikšanai no bankas konta sociālās palīdzības jautājumu kārtošanai.

  Otrdienās no 12.00 līdz 13.00 notiek līnijdejas Ingunas Zvaigznes vadībā. Trešdienās no 11.00 līdz 14.00 notiek novusa spēles pulciņš, bet no 14.00 līdz 15.00 - tējas dzeršanas klubiņš, kurā iespējams pavadīt laiku sarunās ar citiem senioriem par hobijiem, politiku un citām interesantām lietām. Ceturtdienās notiek rokdarbu radošās darbnīcas, līnijdeju un nūjošanas nodarbības. Aicināti pieteikties arī jauni dalībnieki, zvanot pa tālruni 65 674 590.

  Abu Pensionāru Dienas centru aktīvisti jau sākuši gatavoties arī Starptautiskās veco ļaužu dienas svinībām, kuru pasaulē atzīmē 1. oktobrī.

  Pensionāru dienas centru darbības mērķis ir sniegt bezmaksas pakalpojumus, piedāvājot iespēju senioriem būt aktīviem un bagātināt savu dzīvi, kā arī integrēties sabiedrības dzīvē un piedalīties pasākumos, atbilstoši veselības stāvoklim, garīgajām un fiziskajām spējām. Visas nodarbības Pensionāru dienas centros ir bez maksas.

  Vairāk informācijas www.liepaja.lv/pensionaru-dienas-centri

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv