Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Ja persona konstatē, ka viņam piederošā īpašumā ir deklarēta persona, kura tur nedzīvo, un īpašnieks vēlas anulēt šīs ziņas, tad ir jāvēršas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē ar motivētu iesniegumu.

Iesniegumā jānorāda pēc iespējas detalizētāka informācija, kas palīdzētu pieņemt lēmumu, tostarp, personas (kurai lūdz anulēt deklarāciju dzīvesvietā) vārdu, uzvārdu un personas kodu, adresi, no kuras vēlas izdeklarēt kādu personu, pamatojumu, kāpēc vēlas izdeklarēt (piemēram, minot laiku, no kura persona adresē nedzīvo, norādot, ka beidzies īres līgums vai beigušās īpašuma tiesības, ziņojot, ka persona nav zināma un tamlīdzīgi).

Rakstveida iesniegumu var iesniegt gan fiziska, gan juridiska persona, ja tai pieder īpašums.

Iesniegumu var:

 • rakstīt klātienē: Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, Jelgavas ielā 48, 9. kabinetā. Tālrunis pieraksta veikšanai 63 401 972.
  Darba laiks: 
  Pirmdienās: 12.00–18.00
  Otrdienās: 8.30–15.00
  Trešdienās: 9.00–15.00
  Ceturtdienās: 10.00–17.00
  Piektdienās: 9.00–15.00
 • nosūtīt pa pastu;
 • sūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu e-parakstu uz e-pastu policija@liepaja.lv.

Lai iegūtu informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām, jāautentificējas ar internetbankas starpniecību portālā www.latvija.lv un jāizvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu  “Manā īpašumā deklarētās personas”. 

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 9. novembris, 2021