Deklarēt dzīvesvietu

Pārceļoties dzīvot uz Liepāju vai pilsētas robežās mainot savu dzīvesvietu, nepieciešams deklarēt savu dzīvesvietu. Tāpat ikvienam iedzīvotājiem ir pienākums deklarēt ne tikai savu, bet arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas dzīvesvietu.

Dzīvesvietu var deklarēt:

 • klātienē Liepājas Pašvaldības policijā.
  Tas ir maksas pakalpojums – nodevas apmērs ir 4.27 eiro.

  Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
  Adrese: Jelgavas iela 48, 9.kabinets
  Darba laiks
  Pirmdienās: 8.00–15.00
  Otrdienās: 8.00–15.00
  Trešdienās: 12.00–18.00
  Ceturtdienās: 10.00–17.00
  Piektdienās: 9.00–15.00

Ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem dzīvesvieta jādeklarē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv