Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Digitālo tehnoloģiju nodaļa

Nodaļas mērķis: sniegt aktuālu un kvalitatīvu atbalstu izglītības tehnoloģiju izmantošanā izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī digitālo prasmju pilnveidē dažādām sabiedrības mērķa grupām.

Galvenie nodaļas darbības virzieni

 • Veidot mācību programmas un nodrošināt mācību procesu iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidei dažādām mērķa grupām.
 • Sniegt atbalstu izglītības iestādēm IKT rīku izmantošanā un ieviešanā.
 • Veidot labākās prakses kompetenci, veidot vienotu pieeju tehnoloģiju izmantošanā izglītības iestādēs.
 • Veidot sadarbību, koordinēt kopīgās aktivitātes un sniegt nepieciešamo atbalstu izglītības tehnoloģiju mentoriem.
 • Organizēt un iesaistīties karjeras atbalsta un digitālo prasmju pilnveides iniciatīvās - Karjeras nedēļa, Ēnu dienas, Digitālā nedēļa u.c.
 • Īstenot sadarbības pasākumus ar jomas uzņēmumiem, izglītības iestādēm un nevalstiskām organizācijām, kā arī ar IKT nozares vadošo asociāciju - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA).

Nodaļa piedāvā

 • Sniegt konsultatīvo atbalstu digitālo tehnoloģiju izmantošanā.
 • Izstrādāt un īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmas.
 • Sniegt atbalstu tehnoloģiju, izglītības tehnoloģiju mācību jomu koordinatoriem.
 • Sniegt atbalstu tehnoloģiju izmantošanā izglītības iestāžu vadības komandām.
 • Īstenot IKT karjeras atbalsta pasākumus.
 • Īstenot ieinteresēto pušu sadarbības pasākumus.
 • Veikt tehnoloģiju auditu un tehnoloģiju piemērotības izglītības procesam novērtēšanu.

Nodaļas kontaktinformācija

Liepājas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs
Peldu iela 5, LV-3401, Liepāja

Andra Krasavina
Digitālo tehnoloģiju nodaļas vadītāja
427. kabinets
Tālrunis: 26 369 002
E-pasts: andra.krasavina@liepaja.edu.lv

Linda Gintere
Informācijas sistēmu administrators
Tālrunis: 27 812 477
E-pasts: linda.gintere@liepaja.edu.lv

 • Atjaunots:
 • 1. novembris, 2023