Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par centru

Nodrošināt Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem kvalitatīvas personības izaugsmes un pilnveides iespējas, veicināt digitālo lietpratību, sniegt metodisko atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm kvalitātes uzlabošanai, kompetenču pieejas izglītībā īstenošanā.

Darbības uzdevumi

  • Izglītojošais darbs - profesionālās pilnveides kursu, semināru, konferenču, pieredzes apmaiņas semināru, profesionālo sarunu, meistarklašu plānošana un organizēšana/vadīšana atbilstoši konkrētās mērķauditorijas vajadzībām, atbalsts karjeras izglītības jautājumos.
  • Metodiskais darbs - vadīt un organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetenču pieejas izglītībā īstenošanā, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību, izstrādāt metodiskos materiālus.
  • Analītiskais un pētnieciskais darbs – vajadzību apzināšana, procesa izpēte, analīze.
  • Informatīvais darbs – semināri, konsultācijas, dažādi prezentācijas pasākumi u.tml.

Centra nodaļas

Centra darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00
Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

Kontaktinformācija

Baiba Bolšteina
Pedagoģijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 63 489 160
E-pasts: baiba.bolsteina@liepaja.edu.lv

  • Atjaunots:
  • 16. februāris, 2024