Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dižkoki

Liepājā ir apzināti un uzmērīti 62 valsts nozīmes dižkoki. Dižkoki ir ļoti lieli un veci koki, kam ir kultūrvēsturiska, estētiska, zinātniska, izglītojoša un bioloģisko daudzveidību saglabājoša funkcija.

Informāciju par dižkokiem un to atrašanās vietām pieejama Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kā arī apskatāms uzskaitīto valsts nozīmes dižkoku sarakstā.

10 m rādiusā ap dižkokiem, mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas, ir noteikta aizsardzības zona, kurā aizliegts:

  • veikt jebkādu darbību, kā rezultātā dižkoks var tikt bojāts, iznīcināts vai tiktu negatīvi ietekmēta koka augšana vai dabiskā attīstība,
  • apkraut aizsargājamos kokus;
  • mainīt vides apstākļus – gaismas, ūdens un barošanās režīmu;
  • veikt zemes transformāciju vai bojāt zemsedzi,
  • ierīkot atpūtas vietas, kurt ugunskurus.

Dižkoku apzāģēšanai vai ciršanai nepieciešams rakstisks saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Dižkokus aizsargā likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” .
Dižkoka statusu un apsaimniekošanu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” .

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas biroja
Liepājas birojs
Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
Darba laiks: darba dienās plkst. 8.30–17.00

  • Atjaunots:
  • 7. septembris, 2022