Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Nekustamais īpašums

  Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 28. decembris, 2021

  Lai saņemtu noteiktos atvieglojumus par Liepājas teritorijā esošo nekustamo īpašumu, jāaizpilda iesnieguma veidlapa.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Pievienojamie dokumenti:

  • politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem statusa pamatojoša dokumenta kopija, 
  • juridiskas personas iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 715 par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

  Iesniegumu var iesniegt:

  1. izmantojot E-adresi,
  2. nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
  3. klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā,
  4. pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai, Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401.

  Skatīt: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

  Papildu informācija

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Nodokļu administrācijā
  Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752.