Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Liepājas pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Atvieglojumi, ko nosaka pašvaldība

50% apmērā:

 • politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par nekustamo īpašumu, par kuru persona ir noslēgusi īres vai nomas līgumu ar pašvaldību.

70% apmērā:

 • personām vai ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātā statuss*,
 • Liepājas pilsētā esošo vēsturisko ēku (ēkas, kas būvētas laikā līdz 1940. gadam) īpašniekiem, ja ir veikta ēkas pilna fasāžu restaurācija, atjaunošana vai pārbūve.

* nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti, balstoties uz Sociālā dienesta datiem, atsevišķi iesniegums nav jāiesniedz.

90% apmērā:

 • kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta vai kultūras jomā,
 • personām, kuras savu saimniecisko darbību veic pašvaldībai piederošajās izglītības iestāžu telpās, nodrošinot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu,
 • biedrībām vai nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, iznomājot Liepājas pašvaldībai piederošas telpas, kas nepieciešama organizāciju darbības nodrošināšanai.

Nodokļu atvieglojumus piešķir arī valsts. Skatīt likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Kā pieteikties pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem

Lai saņemtu pašvaldībā noteiktos atvieglojumus, jāaizpilda un jāiesniedz iesnieguma veidlapa un nepieciešamie dokumenti.

Iesniegumu var iesniegt:

 • izmantojot E-adresi,
 • klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā,
 • nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
 • pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai, Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401.

Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība atvieglojumus piešķir pamatojoties uz:

*** Pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Papildu informācija

Nodokļu administrēšanas daļa
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752.

 • Atjaunots:
 • 5. janvāris, 2022